Nowy, rozbudowany i dostępny WOMP

Opublikowano: 24 stycznia, 2024Wydanie: Medicus (2024) 01-02/2024Dział: 1,1 min. czytania

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie ma dwa nowe budynki C i E. We wtorek 12 grudnia odbyło się ich uroczyste otwarcie. W tym wydarzeniu uczestniczył prezes ORL Leszek Buk.

Celem rozbudowy i doposażenia ośrodka było zwiększenie potencjału WOMP CP-L w Lublinie w zakresie takich specjalizacji, jak: POZ, AOS i rehabilitacja lecznicza oraz ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19, a także ułatwienie dostępności i poprawienie jakości usług medycznych świadczonych w ośrodku. Wartość inwestycji wyniosła ponad 36,7 mln zł, z czego blisko 25,9 mln zł stanowiło dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Inicjatywy REACT-EU.

Powierzchnia użytkowa nowo powstałego budynku to niemal 3200 m2, znajdzie się tam ponad 40 gabinetów z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Będą to gabinety Praktyki Lekarza Rodzinnego oraz następujących poradni specjalistycznych: chirurgicznej, ortopedycznej, neurologicznej, ginekologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej, rehabilitacyjnej wraz z właściwymi dla nich gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi oraz pracownie diagnostyczno-zabiegowe EKG i Holtera oraz spirometrii, jak również gabinety pracowni rehabilitacji. W ramach projektu nastąpi doposażenie gabinetów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rehabilitacji leczniczej. Zostaną zakupione m.in.: system do rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, aparat do laseroterapii oraz nowoczesne aparaty USG.

aa