Cztery piętra dla toksykologii

Opublikowano: 26 stycznia, 2024Wydanie: Medicus (2024) 01-02/2024Dział: 1,7 min. czytania

Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny działający w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie pod koniec grudnia zaczął funkcjonować w nowej lokalizacji. To jedyny ośrodek toksykologiczny w makroregionie leczący osoby z objawami zatrucia innymi niż pokarmowe.

Obiekt został zmodernizowany dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Całkowita wartość projektu wynosiła 18,6 mln zł, z czego blisko 18,4 mln zł (99% wydatków kwalifikowalnych) to wsparcie z Funduszy Europejskich. W wyniku modernizacji oddział przeniósł się do czterokondygnacyjnego bloku G o powierzchni użytkowej 3,2 tys. m2.

Dodatkowo zakupiono sprzęt i wyposażenie, m.in.: kardiomonitory z centralami, defibrylatory, echokardiografy, aparat EKG 12-kanałowy, respiratory. W wyposażeniu oddziału znalazły się również: komora hiperbaryczna, waga najazdowa do łóżek, waga elektroniczna z BMI, analizator parametrów krytycznych oraz aparat do masażu serca.

Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny to jedyny z dziesięciu ośrodków ostrych zatruć w Polsce, który będzie hospitalizował osoby będące pod wpływem substancji psychotropowych i dopalaczy oraz dzieci poniżej 18. roku życia z objawami zatrucia. Oddział dysponuje 50 łóżkami, a kadrę lekarską tworzy 16 starszych asystentów i około 20 rezydentów. Niebagatelną część pracy stanowi opieka ambulatoryjna świadczona przez lekarzy w poradni kardiologicznej, toksykologicznej i nadciśnienia tętniczego. Najczęstsze rozpoznania kardiologiczne to niewydolność serca, migotanie przedsionków, przewlekły zespół wieńcowy, wady serca czy nadciśnienie tętnicze, czyli typowe schorzenia cywilizacyjne, których liczba z roku na rok wzrasta. Z usług oddziału skorzysta rocznie 1800 osób.

– Przy zatruciach i innych schorzeniach toksykologicznych często dochodzi również do chorób towarzyszących, szczególnie kardiologicznych. Hospitalizowane są tu m.in. osoby w stanie zagrożenia życia pod wpływem substancji psychotropowych, dopalaczy, zatrute alkoholami niespożywczymi i alkoholem etylowym, środkami ochrony roślin, tlenkiem węgla – wylicza kierujący oddziałem dr n. med. Jarosław Szponar.

Warto podkreślić, że na oddziale prowadzona jest całodobowa telefoniczna informacja toksykologiczna dla szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych i osób prywatnych.

aa