Lubelski lekarz wiceministrem

Opublikowano: 24 stycznia, 2024Wydanie: Medicus (2024) 01-02/2024Dział: 1,3 min. czytania

Doktor n. med. Marek Kos został wiceministrem zdrowia. W czwartek 4 stycznia br. nominację lekarza z naszego regionu i radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego (PSL) podpisał premier Donald Tusk.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, dr n. med. Marek Kos jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Otrzymał tytuł specjalisty drugiego stopnia z chirurgii ogólnej i stopień naukowy doktora nauk medycznych. Ma też tytuł specjalisty w zakresie zdrowia publicznego.

Od 2019 r. nowy wiceminister był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz adiunktem Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego UM w Lublinie. Jest wykładowcą z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia i zdrowia publicznego.

Przez kilka lat był związany z SPZOZ w Kraśniku. W latach 2005-2010 oraz 2018-2022 działał w samorządzie – był członkiem Prezydium Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie.

Drugim wiceministrem zdrowia, którego mianował w czwartek premier, jest prof. Anna Demkow związana z Wydziałem Lekarskim WUM.

Aktualnie kierownictwo Ministerstwa Zdrowia tworzą: Izabela Leszczyna – minister zdrowia, Wojciech Konieczny – sekretarz stanu, Urszula Demkow – podsekretarz stanu, Marek Kos – podsekretarz stanu, Maciej Miłkowski – podsekretarz stanu i Marta Maciążek – dyrektor generalny.

11 stycznia minister zdrowia Izabela Leszczyna wydała zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia. Marek Kos (podsekretarz stanu) jest członkiem: Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jego zadaniem jest inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez Departament Dialogu Społecznego i Departament Zdrowia Publicznego.

jkg, aa