70 lat dla ratowania płuca

Opublikowano: 24 stycznia, 2024Wydanie: Medicus (2024) 01-02/2024Dział: 0,8 min. czytania

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w pulmonologii, onkologii i alergologii, która odbyła się w środę 6 grudnia w Lublinie, była głównym punktem obchodów 70-lecia działalności Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK 4 w Lublinie.

Klinika, która zaczęła działać w kwietniu 1953 r. – początkowo była to Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc – mieściła się w budynku przy ul. Biernackiego. Od lat 70. jest ona częścią szpitala klinicznego przy ul. Jaczewskiego.

Historię i osiągnięcia kliniki przedstawił – w czasie konferencji – jej kierownik prof. Janusz Milanowski. Wspominał m.in. swoich poprzedników i ich wkład w rozwój tego ośrodka. Teraz jest to nowoczesna placówka prowadząca w pełnym zakresie diagnostykę i leczenie chorób płuc ze specjalnością w kierunku onkologii pulmonologicznej i alergologii. Prowadzone są tu liczne badania kliniczne i stosowane nowe terapie.

aa