Więcej łóżek do dializoterapii

Opublikowano: 26 stycznia, 2024Wydanie: Medicus (2024) 01-02/2024Dział: 1,7 min. czytania

Lublin i Zamość mają od końca ubiegłego roku nowe stacje hemodializ.

Tę w Lublinie otworzono oficjalnie 1 grudnia w SPSK 4 przy ul. Jaczewskiego. Stacja mieści się w nowym budynku, który stanął w pobliżu Izby Przyjęć Planowych i zastąpił wysłużony punkt dializ znajdujący się do tej pory na Oddziale Nefrologii.

– Ten obiekt spełnia wszelkie możliwe wymogi i należy do najlepszych placówek w Polsce i Europie, ze znakomitymi wyposażeniem, infrastrukturą, zespołem lekarzy i lekarek, pielęgniarek, pań salowych, informatyków i wszystkich, którzy pracując w Stacji Hemodializ, służą naszym pacjentom – mówił podczas otwarcia Stacji Hemodializ prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego, a także kierownik Kliniki Nefrologii SPSK 4 w Lublinie.

Stacja znajduje się w nowo wybudowanym budynku, który powstał dzięki celowej dotacji Ministerstwa Zdrowia. W ten sposób Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki SPSK 4 zyskał nowoczesną infrastrukturę w nowej lokalizacji połączonej z budynkiem głównym szpitala. Budynek stanął w pobliżu Izby Przyjęć Planowych i zastąpił wysłużony punkt dializ, który mieścił się na Oddziale Nefrologii. Do dyspozycji pacjentów przeznaczono 19 stanowisk do hemodializ – o sześć więcej niż dotychczas.

W Zamościu nową stację otworzył 18 grudnia szpital papieski. Nowoczesny obiekt powstał po gruntownej modernizacji budynku H,

czyli dawnego Oddziału Rehabilitacji. W ramach inwestycji, która kosztowała ponad 4 mln zł, powstało 21 stanowisk do hemodializ, w tym izolatka. Zmienił się układ pomieszczeń, remont objął m.in. modernizację instalacji, docieplenie budynku, kupno i montaż nowego wyposażenia. Zainstalowano urządzenia do uzdatniania wody koniecznej do pracy sztucznych nerek.

Adam Fimiarz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w czasie otwarcia obiektu podkreślił, że w starej stacji sprzęt był wyeksploatowany i wymagał kosztownego serwisowania. – To zmusiło nas, by zabiegać o pozyskanie środków i stworzyć warunki, jakich oczekiwalibyśmy docelowo. Dotychczas mieliśmy 14 stanowisk dializacyjnych – dodał.

aa, jkg