Z obrad ORL – listopad-grudzień 2023

Opublikowano: 24 stycznia, 2024Wydanie: Medicus (2024) 01-02/2024Dział: 3,3 min. czytania

Z obrad Prezydium – podjęto decyzję o zakupie świątecznych bonów upominkowych dla domów dziecka – dla trzech placówek wskazanych przez delegatury LIL i dla dwóch na terenie Lublina.

Podpisano umowę z Ministerstwem Zdrowia w sprawie przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów czynności związanych z realizacją zadań wykonanych w 2023 r. (dotacja około 400 tys. zł).

Podejmowano uchwały komisji problemowych, rozpatrywano wnioski w sprawie zaległych składek członkowskich – brak zgody na umorzenie (9), rozkładano zaległości składkowe na raty (1), wydano zgodę na zwolnienie z opłaty za zaległości składkowe (4).

Zaopiniowano wniosek o nadanie odznaczenia Meritus pro Medicis Markowi Stankiewiczowi.

Podjęto decyzję o uruchomieniu środków na spotkania świąteczne dla lekarzy seniorów, zakup biletów do kina i na koncerty dla lekarzy seniorów.

Zorganizowano imprezę mikołajkową dla dzieci członków LIL. Udział w uroczystościach: 70-lecie COZL – prezes Leszek Buk; odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dawnym Szpitalu Kolejowym dla uczczenia pamięci Andrzeja Szczepanowskiego, Jerzego Moniesa, Irosława Szymańskiego – wiceprezes Grzegorz Pietras; otwarcie turnieju szachowego – wiceprezes Wioletta Szafrańska-Kocuń oraz wiceprezes Dariusz Samborski jako mikołaj; Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy LOIA; otwarcie bloków C i E WOMP; 50-lecie Stomatologii Lubelskiej; podsumowanie kampanii 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć – prezes Leszek Buk; konferencja Postępy pulmonologii, onkologii i alergologii 2023 – sekretarz Jacek Szkutnik.

Delegatury: praca statutowa, w listopadzie na terenie delegatur odprawione były Msze Święte w intencji zmarłych lekarzy, w styczniu w delegaturach odbyły się tradycyjne bale lekarzy.

Komisje problemowe:

Komisja Socjalno-Bytowa – praca statutowa – udzielano pożyczek, rozpatrywano wnioski o świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, rozpatrywano wnioski o udzielenie świadczeń losowych.

Komisja Kształcenia Medycznego – praca statutowa, w związku z nowym rozporządzeniem MZ z dn. 26 marca 2023 r. dotyczącym stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w siedzibie LIL komisja zorganizowała szkolenie dla koordynatorów stażu podyplomowego, w trakcie którego omówiono zmiany w przebiegu stażu.

Komisja Wykonywania Zawodu wnioskowała do Prezydium o podjęcie uchwał o wydanie PWZ dla lekarzy i lekarzy dentystów po odbytym stażu podyplomowym i zdanym egzaminie LEK i LDEK, uchwał o warunkowe przyznanie PWZ, uchwał o warunkowe przedłużenie PWZ, wydawano zarządzenia Prezesa ORL w sprawie skreślenia lekarzy i lekarzy dentystów z listy członków LIL w związku ze śmiercią lekarza, zrzeczeniem się PWZ, przeniesieniem do innej okręgowej izby lekarskiej, wydano zarządzenia w sprawie unieważnienia dokumentu PWZ, wydano zarządzenie w sprawie zakazu wykonywania zawodu lekarza na podstawie wyroku sądu i postanowienia prokuratury. Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia wpisu do rejestru, wykreślenia wpisu oraz zmian wpisu w rejestrze praktyk.

Komisja Sportu i Rekreacji – praca nad kalendarium wydarzeń na 2024 r.

Komisja Seniorów – lekarze uczestniczyli w spotkaniu z Violettą Wejman z Teatru NN – temat prelekcji: Przeszłość miasta i ludzi, zorganizowano spotkanie poświęcone Irenie i Julianowi Tuwimom, w trakcie którego lekarze seniorzy recytowali wiersze poety. Komisja Kultury – w Klubie Lekarza odbył się kolejny „Muzyczny Piątek u Lekarzy”; zaprezentowano batiki Małgorzaty Bochenko; zorganizowano wystawę fotografii z Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego; odbyło się spotkanie w Klubie Globtrotera – Portugalia; w ramach cyklu spotkań „Akademia Fotografii” chętni poznawali tajniki wykonywania zdjęć portretowych; dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie w Klubie Lekarza ze znanym satyrykiem Krzysztofem Daukszewiczem.

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego – odbyły się spotkania dotyczące diagnostyki genetycznej w codziennej praktyce lekarskiej.

Komisja Konkursowa – delegowano członków do komisji konkursowych.

Komisja Etyki – nie wpłynęły żadne sprawy dotyczące łamania zapisów KEL.

Komisja Bioetyczna – pracuje na bieżąco.

Komisja Stomatologiczna – odbyło się spotkanie Komisji z dyr. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące wymogów stawianych lekarzom dentystom, wystosowano pismo do LO NFZ dotyczące zaleceń ATOMiT przyjętych do realizacji przez MZ, dotyczące określenia warunków świadczeń stomatologicznych.

Monika Bojarska-Łoś