Diabetolodzy debatowali…

Opublikowano: 24 stycznia, 2024Wydanie: Medicus (2024) 01-02/20241,1 min. czytania

16 grudnia 2023 r. w Centrum Spotkania Kultur odbyła się najważniejsza konferencja diabetologiczna w naszym regionie – VII Debaty Diabetologiczne. Debaty – jak co roku – zostały zorganizowane przez prof. Grzegorza Dzidę, wybranego w listopadzie na drugą kadencję prezesa Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

W spotkaniu udział wzięli diabetolodzy, interniści, lekarze rodzinni, rezydenci oraz lekarze innych specjalności zainteresowani tematyką diabetologiczną. Wykładowcami byli wybitni polscy diabetolodzy i kardiolodzy, spośród których należy wymienić m.in.: prof. Irinę Kowalską obecną prezes PTD, prof. Macieja Małeckiego, kierownika Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum UJ, prof. Tomasza Klupę, kierownika Pracowni Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum UJ, prof. Grzegorza Dzidę, prof. Grzegorza Gajosa, kardiologa z Instytutu Kardiologii CM UJ, prof. Krzysztofa Filipiaka, kardiologa, hipertensjologa i farmakologa klinicznego, prof. Janusza Gumprechta, diabetologa i nefrologa z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

W trakcie konferencji odbyło się 5 debat na temat aktualnych zagadnień z zakresu diabetologii, dotyczących m.in. nowych technologii w obszarze samokontroli cukrzycy, kwestii terapii iniekcyjnych w cukrzycy typu 2, zespołu sercowo-nerkowo-metabolicznego (CKM). Emocjonująca dyskusja rozgorzała w trakcie debaty: Nowe wytyczne: co chciałbym przekazać diabetologowi. Debaty – jak co roku – były czasem wymiany doświadczeń w gronie diabetologów praktyków i osób zainteresowanych tematyką diabetologiczną.

Monika Bojarska-Łoś