Rozmowy o etyce, kodeksie etyki lekarskiej, reklamie i psychiatrii

Opublikowano: 7 listopada, 2023Wydanie: Medicus (2023) 11/2023Dział: 1,5 min. czytania

O kodeksie etyki lekarskiej dyskutowano w Gdańsku, gdzie 7 października odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Komisję Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku oraz Śląską Izbę Lekarską.

Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczestników z całej Polski – wśród nich członkowie Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej oraz członkowie Komisji Etyki Okręgowych Rad Lekarskich. Konferencja była poprzedzona zebraniem roboczym KE NRL, w trakcie którego pracowano nad problemami etycznymi związanymi z telemedycyną.

Na wstępie spotkania przewodniczący Komisji Etyki NRL Artur de Rosier przedstawił przebieg dotychczasowych prac Komisji dotyczących planowanej nowelizacji KEL.

Wykładowcami konferencji byli m.in.: ekspert KE NRL, etyk z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Paweł Łuków, który mówił o profesjonalizmie lekarskim i wyjątkowości zawodu lekarza, polegającej na powierzeniu lekarzom dobra najwyższego, jakim jest zdrowie i życie pacjentów, oraz o wynikających z tego konsekwencjach etycznych.

Adwokat prof. Piotr Piesiewicz z wielką swadą przedstawił zagadnienia dotyczące reklamy w prawie i etyce. Nie zabrakło również lubelskiego akcentu – Marek Stankiewicz mówił o zapisach kodeksów etyki w różnych krajach na świecie.

W czasie obrad przedstawiono zagadnienia odrębności w zakresie etyki, związane z postępowaniem z pacjentem psychiatrycznym, m.in. z procedurą ubezwłasnowolnienia.

Konferencja zakończyła się warsztatami, które zaowocowały projektem wprowadzenia do KEL zapisu dotyczącego telemedycyny. Nad tym projektem będzie m.in. dyskutował najbliższy Krajowy Zjazd Lekarzy.

Uczestnikami delegacji lubelskiej na konferencję byli przewodniczący Komisji Etyki ORL Janusz Dubejko, prof. Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Dariusz Hankiewicz, Marek Stankiewicz oraz będąca w podwójnej roli Monika Bojarska-Łoś, sekretarz KE NRL oraz sekretarz KE ORL.

Monika Bojarska-Łoś