Opieka koordynowana w skrócie

Opublikowano: 7 listopada, 2023Wydanie: Medicus (2023) 11/2023Dział: 2,9 min. czytania

Pracujący w POZ, AOS, SOR, na oddziałach szpitalnych, ale też w innych miejscach tzw. systemu. W naszym wspólnym interesie jest zdobywanie wiedzy na temat bieżących zmian w tym systemie. Ignorancja i zamykanie się na tę wiedzę, bo „mnie to nie dotyczy…”, skutkują wprowadzaniem w błąd pacjentów np. przez to, że odsyła się ich po skierowania na badania do lekarzy POZ. Rodzi to niepotrzebne konflikty na linii lekarz–pacjent czy lekarz–lekarz.

Dlatego proponuję udział w spotkaniach Komisji Lecznictwa Otwartego. Zapraszamy do zadawania pytań, również przez e-mail, oraz proponowania tematów spotkań.

OPIEKA KOORDYNOWANA W SKRÓCIE

Od 1 października 2022 r. przychodnie POZ mogą zawierać z NFZ umowy na opiekę koordynowaną w czterech zakresach:

 1. KARDIOLOGIA
  • nadciśnienie tętnicze: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9, I15,
  • niewydolność serca: 0, I50.1, I50.9,
  • choroba niedokrwienna serca: 1, I20.8, I20.9, I25,
  • migotanie przedsionków: I48;
 1. DIABETOLOGIA
  • cukrzyca: E10, E11, E13, E14;
 2. ENDOKRYNOLOGIA
  • niedoczynność tarczycy: E01, E02, E03, 0,
  • guzki pojedyncze/mnogie: E04, E06;
 3. PULMONOLOGIA
  • POChP: J44,
  • astma: J41, J42, J43,

Na wszystkich ścieżkach możliwe są konsultacje dietetyka (w chwili pisania artykułu maksymalnie trzy razy w roku).

Wszyscy pacjenci objęci opieką koordynowaną mogą skorzystać z porad edukacyjnych udzielanych przez lekarza lub pielęgniarkę – maksymalnie sześć razy w roku.

W poszczególnych zakresach lekarz POZ może udzielić porady wstępnej, jeżeli podejrzewa którąś z wymienionych powyżej chorób, i skierować pacjenta na dodatkowe badania wymienione poniżej. Po potwierdzeniu rozpoznania może zrealizować poradę komleksową i utworzyć pacjentowi IPOM (Indywidualny Plan Opieki Medycznej) – zaplanować ewentualne dalsze badania, konsultacje, leczenie, a przy wykluczeniu choroby rozliczyć badania w ramach porady wstępnej.

Zakres badań w ramach poszczególnych dziedzin:

 1. KARDIOLOGIA
  • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa),
  • holter EKG 24, 48 i 72 GODZINY,
  • USG Doppler tętnic szyjnych,
  • albuminuria,
  • BNT (NT-proBNT),
  • echo serca przezklatkowe,
  • holter RR,
  • USG Doppler kończyn dolnych,
  • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);
 1. DIABETOLOGIA
  • UACR,
  • USG Doppler kończyn dolnych;
 2. ENDOKRYNOLOGIA
  • Anty-TPO,
  • Anty-TG,
  • Anty-TSHR,
  • biopsja aspiracyjna celowana cienkoigłowa tarczycy;
 3. PULMONOLOGIA
  • spirometria,
  • spirometria z próbą rozkurczową.

W ramach każdej ze ścieżek jest możliwość telekonsultacji lekarz–lekarz ze specjalistą z danej dziedziny lub umówienie konsultacji lekarz–pacjent.

Wspólnie ze specjalistą z danej dziedziny podejmujemy decyzję, czy pacjent może być prowadzony w POZ, czy musi być skierowany do poradni specjalistycznej systemowej.

Lekarz POZ może także wykonać badania pacjentom z już rozpoznaną chorobą, pozostającym pod jego opieką.

Lekarze specjaliści nie mogą odsyłać pacjenta na badania do lekarza POZ.

Jeżeli widzą potrzebę wykonania np.: holtera, echa serca itd., powinni wydać pacjentowi skierowanie na badania i wskazać miejsce ich wykonania (tzn. gdzie dany specjalista ma umowę na wykonanie zleconych badań).

Jeżeli pacjent pozostaje pod opieką specjalisty, np.: kardiologa, diabetologa itd., to lekarz specjalista zleca badania, których potrzebuje do prawidłowego leczenia pacjenta.

Istnieją plany i konsultacje dotyczące rozszerzenia opieki koordynowanej na inne jednostki chorobowe i dodatkowe zakresy, ale na dziś (1.10.2023 r.) obowiązuje opisany stan prawny.

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego, której jestem przewodniczącą, planuje cykl spotkań na temat opieki koordynowanej.

Bardzo proszę o przysyłanie pytań, wątpliwości czy tematów do omówienia na adres Komisji: komisja.lecznictwa.otwartego@oil.lublin.pl

Spotkania na różne tematy systematycznie odbywają się w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, a nagrania ostatnich spotkań są dostępne na stronie Komisji.

 

Wioletta Szafrańska-Kocuń

Wiceprezes ORL w Lublinie