Immatrykulacja w białym fartuchu

Opublikowano: 7 listopada, 2023Wydanie: Medicus (2023) 11/2023Dział: 1 min. czytania

Po raz pierwszy immatrykulacji studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie towarzyszyła ceremonia białego fartucha. Jak mówiła prof. Halina Lach, dziekan Wydziału Lekarskiego, ceremonia jest symbolicznym przyjęciem studentów w poczet społeczności akademickiej.

– To spełnienie marzeń z dzieciństwa, decyzja zapadła jeszcze w podstawówce – wspomina Julia, która jest już oficjalnie w gronie studentów Wydziału Lekarskiego. O każdy indeks walczyło tu ponad 10 osób.

Kilkaset młodych osób wzięło udział w immatrykulacji studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W tym roku po raz pierwszy przyszli lekarze, którzy wypełnili aulę Collegium Maius, brali udział w immatrykulacji ubrani w fartuchy. Biały fartuch to charakterystyczny strój, który jest atrybutem niezwykle ważnego etapu ich edukacji i zobowiązaniem do wierności zasadom etyki lekarskiej.

O przyjęcie na kierunek lekarski ubiegało się 3600 osób, czyli 10,7 kandydata na jedno miejsce.

Podczas sobotniej uroczystości 7 października jako pierwsze wchodziły na scenę osoby, które uzyskały najlepszy wynik podczas procesu rekrutacji. W gronie tych 41. przyszłych lekarzy większość stanowiły studentki.

(jkg)