Lekarzu zaszczep się – refundacja czeka

Opublikowano: 1 października, 2023Wydanie: Medicus (2023) 10/2023Dział: 3,1 min. czytania

Z Ewą Choduń, przewodniczącą Zespołu ds. Szczepień w LIL, rozmawia Anna Augustowska

  • Od kiedy działa Zespół Szczepień w LIL?

Rada OIL w Lublinie, dostrzegając znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia oraz popierając system szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym, już we wrześniu 2019 r. uruchomiła program wsparcia i zdecydowała refundować aż w 90% koszt szczepień dla lekarzy i ich rodzin. Zajmuje się tym Zespół ds. Szczepień powołany uchwałą ORL.

  • Z jakich szczepień mogą korzystać lekarze w ramach tej inicjatywy?

W LIL przyjęliśmy zasadę, że zwrot dotyczy wykonanych szczepień zalecanych z obowiązującego w danym roku kalendarza szczepień. Członkowie LIL mogą otrzymać zwrot dla siebie, współmałżonka i dzieci do 18. roku życia. Obecnie refundacja jest przewidziana do kwoty 300 zł na rok. Dla porównania w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w 2023 r. refundacja jest ograniczona do wybranych szczepień: dla dzieci do lat trzech przeciwko meningokokom i ospie wietrznej, a w przypadku lekarzy seniorów – przeciwko pneumokokom, błonicy, tężcowi i krztuścowi. W naszej izbie zasady zwrotu poniesionych kosztów zostały określone w regulaminie dostępnym na stronie LIL w zakładce: Załatwianie spraw/zwrot z tytułu szczepień 2023. Zachęcam do zapoznania się z nim.

  • Przypomnijmy te najważniejsze.

Podstawową zasadą jest brak zaległości w opłatach składki członkowskiej! Należy też złożyć wniosek o zwrot kosztów maksymalnie do trzech miesięcy od szczepienia lekarza i jego rodziny, a poniesione wydatki powinny być potwierdzone dowodem zakupu z wyłączeniem faktury/rachunku na działalność gospodarczą.

Tutaj prośba o wypełnianie wszystkich rubryk we wniosku oraz postawienie pieczątki lekarskiej. W przypadkach braków prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienia w terminie 14 dni, inaczej wniosek zostaje odrzucony.

  • Ilu lekarzy LIL zwykle korzysta ze szczepień?

Łatwiej odpowiedzieć, ile wniosków zostało złożonych (w przypadku naszej izby nie ma ograniczenia do jednego wniosku na rok, tak jak jest np. w Izbie Warszawskiej). Jedyne ograniczenie, które bierzemy pod uwagę, to górna kwota przyznana na rok.

W pierwszym roku działania zespołu, tj. w 2019, złożono 254 wnioski, kolejne lata to już dwukrotność tej liczby – 400-450 takich wniosków.

W tym roku już w sierpniu do siedziby izby wpłynęło 300 wniosków. A szczepienia przeciwko grypie dopiero przed nami.

  • Z jakich szczepień lekarze korzystają najczęściej?

Jesienią dominują szczepienia przeciwko grypie. Okres letni to szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz te związane z medycyną podróży. Przez cały rok w przypadku najmłodszych beneficjentów otrzymujemy wnioski o zwrot za szczepienia z wykorzystaniem szczepionek skojarzonych przeciw meningokokom i pneumokokom.

W tym roku pojawiły się dwie nowe szczepionki, o których warto wspomnieć: Apexxnar, czyli już 20-walentna szczepionka przeciw pneumokokom dla dorosłych oraz tak długo wyczekiwana przeciw półpaścowi Shingrix. Jest wskazanie do profilaktyki półpaśca oraz neuralgii półpaścowej u osób w wieku 50 lat i starszych oraz u dorosłych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec, a lekarze do takiej grupy przecież należą. I cieszy nas fakt, że już wpłynęły pierwsze wnioski po szczepieniach właśnie tymi preparatami.

Na zakończenie chciałabym przypomnieć, że od 2021 r. istnieje możliwość składania wniosku o refundację w formie elektronicznej i z tej formy korzysta coraz więcej osób. Dla naszego zespołu, a także dla księgowości to duże ułatwienie w pracy i pozawala przyspieszyć realizację płatności. Wersje papierowe wniosków czekają na nasze wspólne spotkania w terminach posiedzeń ORL, co wydłuża na pewno czas ich rozpatrzenia.