I mamy światełko w tunelu

Opublikowano: 1 października, 2023Wydanie: Medicus (2023) 10/20231,8 min. czytania

W stolicy krążą plotki, że to samorząd doprowadził do zwolnienia Ministra. I choć w każdej plotce jest ziarno prawdy, może Ministra wcale nie trzeba było zwalniać, ale po prostu pozwolić Mu się wykazać. Pomimo płaczu co niektórych, doszło do zmiany. I… nowa Pani Minister na pewno ma świadomość, że nawet genialne pomysły na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia mają znikome szanse na realizację w tak krótkim okresie przed wyborami. Jest jednak mała nadzieja, że Pani Minister spojrzy na to zaszczytne stanowisko nie jako urzędnik, ale jako doświadczony lekarz. Samorząd przekazał do Ministerstwa Zdrowia 7 głównych postulatów,  z których część można zrealizować na podstawie samej tylko decyzji Ministra, natomiast inne wymagają dłuższego procedowania.

Wśród postulatów jest również postulat stricte stomatologiczny (Postulat 5: „Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii”).

I mamy światełko w tunelu. W trakcie tworzenia tego artykułu właśnie postulat stomatologiczny, jako pierwszy z 7NIL, został uzgodniony z nową Panią Minister. Czekamy na realizację.

To kolejne z działań, które Komisja Stomatologiczna NIL, pomimo ogromnych trudności, skutecznie realizuje. Wzrost kosztów funkcjonowania w stomatologii wymusił podniesienie cen, ale trudno spodziewać się poprawy sytuacji, jeśli nawet COVID-19 nie spowodował zaliczenia lekarzy dentystów do grupy szczególnie narażonej na zakażenie. „Statystyka ministerialna” zaliczyła do niej natomiast laryngologów i anestezjologów, którzy w podobnym zakresie mają kontakt z pacjentem.

Z różnych województw dochodzą informacje o zwiększeniu limitów świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii oraz o szybszym wypłacaniu nadwykonań w tym zakresie. A u nas?… Dzięki wyjątkowemu zainteresowaniu lekarzy dentystów z naszego województwa współpracą z NFZ, osłabiliśmy wyraźnie pozycję negocjacyjną w zakresie korzystniejszych dla nas, a przede wszystkim bardziej realnych, zapisów umów. Miejmy to na uwadze podczas realizacji obecnych umów z NFZ oraz przy ich ewentualnym aneksowaniu, a szczególnie podczas przygotowywania się do nowego kontraktowania.

Dariusz Samborski
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie