Miasto lekarzom seniorom

Opublikowano: 1 października, 2023Wydanie: Medicus (2023) 10/2023Dział: 0,6 min. czytania

Członkowie Komisji ds. Lekarzy Seniorów w LIL spotkali się we wtorek 5 września z dyrektorem Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych lubelskiego Urzędu Miasta Sławomirem Skowronkiem, który przedstawił możliwości współpracy.

Wydział wdraża wiele działań i inicjatyw dotyczących najstarszych mieszkańców Lublina. Tutaj realizowany jest Program „Lublin Strefa 60+” obejmujący Lubelską Kartę Seniora i usługę Telewsparcia 60+ oraz koordynowane są cykliczne wydarzenia, m.in.: Dzień Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskie Dni Seniora, Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” czy pokaz mody senioralnej „Odczaruj Jesień Życia”.

– Na pewno będziemy korzystać z tych propozycji i cieszę się, że mogliśmy się z nimi zapoznać – mówiła Elżbieta Kuszewska, przewodnicząca komisji senioralnej.

aa