Odpowiedź Dyrekcji SPSK Nr 4 w Lublinie

Opublikowano: 30 listopada, 2023Wydanie: Medicus (2023) 12/2023Dział: 2,2 min. czytania

po publikacji artykułu „Spór narasta”, „Medicus” Nr 11/2023.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie z dezaprobatą przyjmuje subiektywne opinie autorów artykułu „Spór narasta”, którzy silą się na ocenę sposobu zarządzenia oraz realizacji przez Dyrekcję celów SPSK Nr 4 w Lublinie.

Pragniemy podkreślić, że jako zarząd Szpitala, pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie, wnioski i konstruktywną krytykę. Niestety, tego próżno szukać we wzmiankowanym artykule, którego zarzuty nacechowane krytykanctwem mogą jedynie narazić Szpital na utratę reputacji i zaufania pacjentów, potrzebnych do skutecznego prowadzenia wysokiej jakości działalności leczniczej, a w szerszej perspektywie wywołać negatywny wpływ na komfort pracy całego personelu medycznego Szpitala.

Z niepokojem obserwujemy również wybrzmiewającą z artykułu trywializację kwestii dialogu w sporze zbiorowym z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy Oddziałem Terenowym przy SPSK Nr 4 w Lublinie. W tym kontekście wskazujemy, że nieprawdziwym jest stwierdzenie, jakoby „Dyrekcja Szpitala z zadowoleniem podpisała protokół rozbieżności”. Fiasko rokowań stanowiło porażkę dla obu stron sporu, jednak podpisanie protokołu rozbieżności nie zamyka drogi do dalszych mediacji i możliwości osiągnięcia konsensusu. Obecnie, reprezentacja pracodawcy wraz z przedstawicielami wszystkich organizacji związkowych działających w SPSK Nr 4, opracowuje nowy system motywacyjnych składników wynagrodzenia, który będzie stanowił odpowiedź na oczekiwania każdej z grup zawodowych. Celem prac naszego zespołu jest wypracowanie rozwiązania, w którym wszystkie składniki systemu wynagradzania będą się wzajemnie uzupełniać i wzmacniać. Chcemy, by suma wynagrodzenia dawała naszym pracownikom satysfakcję, zaspakajała ich oczekiwania, pozytywnie wpływała na motywację do pracy, a tym samym również oddziaływała na poprawę efektywności funkcjonowania Szpitala. Liczba i rodzaj propozycji składanych przez naszych pracowników przerósł nasze oczekiwania, ale również pokazał, że ich oczekiwania ewoluują i obecnie obowiązujący model premiowania wymaga gruntownej zmiany, którą jesteśmy gotowi wspólnie wprowadzić.

Z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy fakt, że w pracach zespołu czynnie uczestniczą także przedstawiciele OZZL przy SPSK Nr 4, którzy inicjatywę tę traktują jako optymistyczny prognostyk oczekiwanych dobrych zmian.

Mając na uwadze powyższe, Dyrekcja SPSK Nr 4 w Lublinie pragnie rozwiać obawy autorów artykułu wskazując, że pomimo zadłużenia z lat ubiegłych, drastycznych podwyżek cen mediów, materiałów medycznych, leków oraz żywności, dzięki wzajemnemu zaufaniu, współpracy i wysiłkowi wszystkich pracowników, z niezmiennym zaangażowaniem realizujemy misję Szpitala, którą jest udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych naszym pacjentom oraz realizacja zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych.