Tętniaki na celowniku

Opublikowano: 5 lutego, 2018Wydanie: Medicus (2018) 01-02/20182,1 min. czytania

W połowie grudnia w Lublinie odbyła się akcja prozdrowotna dotycząca profilaktyki wczesnego wykrywania tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych w badaniu usg doppler jamy brzusznej. W czasie dwóch dni przebadano 120 pacjentów.

Akcja została zorganizowana z inicjatywy prof. Tomasza Zubilewicza, kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie oraz dr. n. med. Andrzeja Wojtaka z tego oddziału klinicznego pod patronatem rektora UM w Lublinie prof. Andrzeja Dropa.

– Tętniak aorty brzusznej to poszerzenie światła głównej tętnicy jamy brzusznej powyżej 3 cm występujące zwykle po 55 roku życia, 4-8 razy częściej u mężczyzn – informuje Andrzej Wojtak. – Częstotliwość występowania tętniaka aorty brzusznej ocenia się na 4-7,6 proc. Rozpoznawany jest zwykle przypadkowo w trakcie badań obrazowych, jak ultrasonografia lub tomografia komputerowa jamy brzusznej.

Leczenie operacyjne rozważa się z uwagi na możliwość pęknięcia tętniaka, które u większości chorych doprowadza do nagłego zgonu. Ryzyko pęknięcia jest zależne od średnicy tętniaka i wzrasta powyżej 50 mm średnicy tętniaka. Wskazaniem do leczenia operacyjnego uznaje się średnicę 50-55 mm, powyżej której ryzyko pęknięcia tętniaka przewyższa ryzyko operacji.

– Nasza akcja miała charakter prozdrowotny i profilaktyczny i miała na celu wczesną diagnostykę tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych u pacjentów województwa lubelskiego. Badanie to polega na wykonaniu usg doppler jamy brzusznej u pacjentów w wieku powyżej 55 roku życia na aparacie usg. Wykonuje się je w pozycji leżącej w zaciemnionym pomieszczeniu na kozetce lekarskiej. Każdy pacjent po badaniu otrzymał opis badania w formie pisemnej z ewentualną propozycją dalszego leczenia lub rozszerzenia diagnostyki medycznej.

– Przebadałem ponad 120 pacjentów we współpracy ze studentami IV i V roku z koła naukowego Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii: Jędrzejem Tkaczykiem, Michałem Terpiłowskim oraz Klaudią Brożyną – mówi Wojtak.

Rozpoznanie tętniaka aorty brzusznej postawiono u 4 pacjentów, którym następnie przedstawiono możliwości jego leczenia oraz dalszej bardziej szczegółowej diagnostyki.

– W roku 2018 planujemy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyń i Angiologii brać czynny udział w akcji prozdrowotnej skierowanej do pacjentów z chorobami tętnic oraz żył. Będzie to akcja obejmująca diagnostykę wskaźnika kostka – ramię, określanie dystansu chromania przestankowego na bieżni ruchomej oraz specjalistyczną konsultację chirurga naczyniowego.

aa