Nowelizacja listy leków – styczeń 2018 r.

Opublikowano: 5 lutego, 2018Wydanie: Medicus (2018) 01-02/20182,2 min. czytania

Nowelizacja listy leków na styczeń 2018 r. jest bardzo skromna, w tym również dla seniorów. Niektóre leki, głównie genetyki, z niej wypadły, a z listy dla seniorów zniknęło 57 produktów, ale utrzymane są dotychczasowe najważniejsze. Dopiero w ostatniej chwili dopisano do tej listy nowelizacyjnej lek ratujący życie kilkunastu dzieciom w skali kraju. Do chwili tej aktualizacji Polska była obok Bułgarii i Rumunii na niechlubnej liście krajów, które nie refundowały tego preparatu.

Ogółem dodano 86 produktów leczniczych, w tym: 53 w ramach listy aptecznej, 17 w ramach katalogu chemioterapii, 16 w ramach programów lekowych.

Dla 334 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 283,50 zł), a dla 356 produktów wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 47,25 zł). W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu, w obwieszczeniu nie znajdzie się 25 produktów leczniczych obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Zmiany na liście aptecznej

  1. Lipancrea (enzyma pancreatis) refundacja ze wskazaniem: „stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową”.

Zmiany na liście chemioterapii

  1. Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę udostępniono we wskazaniu pozarejestracyjnym: „rak dróg żółciowych w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych”.
  2. Leki zawierające substancję czynną mitoxantronum udostępniono we wskazaniu: „wznowa ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej”.
  3. Leki zawierające substancję czynną pemetreksed, stosowane wcześniej w ramach programu lekowego 6Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”, zostały przeniesione do katalogu chemioterapii. Tym samym poszerzył się załącznik C.49, uwzględniając populację pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Zmiany w programach lekowych

  1. Elocta (efmoroctocog alfa) – refundacja w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B ”.
  2. Vectibix (panitumumabum) – refundacja w ramach programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego” w pierwszej linii leczenia.
  3. Ponadto w opisie programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego” wprowadzono dodatkowy, opcjonalny schemat dawkowania cetuksymabu.
  4. Dodatkowo w opisie programu lekowego B.62 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych” i B.78 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką” wprowadzono zmiany obejmujące m.in. zmniejszenie liczby obligatoryjnych wizyt w poradni, zwiększenie elastyczności terapeutycznej przy podawaniu kolejnych dawek immunoglobulin oraz uściślenie zapisów dotyczących badań.

Jerzy Jakubowicz