Klaster rośnie w siłę

Opublikowano: 28 sierpnia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 08-09/20160,5 min. czytania

Klaster Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych (uczestniczy w nim już ponad 100 podmiotów z naszego regionu), którego koordynatorami są miasto Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał prawo do posługiwania się odznaką „Cluster Management Excellence Label Bronze – Striving for Cluster Excellence”. Po przeprowadzeniu oceny zarządzania klastrem, zgodnie z metodologią ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) przez upoważniony do przeprowadzenia oceny podmiot VDI/VDE Innovation+ Technik GmbH z siedzibą w Berlinie. Klaster Lubelska Medycyna otrzymał prawo do posługiwania się przyznanym certyfikatem i odznaką w celach marketingowych przez okres dwóch lat. aa