300 mln zł na rozbudowę

Opublikowano: 28 sierpnia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 08-09/20162 min. czytania

Szpital przy ul. Staszica

Prawie dwa lata (20 miesięcy) będą trwały prace budowlane związane z pierwszym etapem, zaplanowanej na wiele lat, przebudowy i rozbudowy szpitala klinicznego przy ul. Staszica. Na prawdziwy finał poczekamy aż do 2022 roku.

Pierwsze prace – u zbiegu ulicy 3 Maja i ul. Radziwiłłowskiej wykonuje firma Strabag, która w lipcu br. podpisała umowę na prace budowlane dotyczącą realizacji pierwszego etapu projektu: „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

Na placu, gdzie od sierpnia br. trwają intensywne roboty ziemne, powstanie obiekt trzykondygnacyjny o powierzchni ponad 4.000 mkw. Będą się w nim mieściły między innymi Zakłady Radioterapii i Chemioterapii. Także – jak zapowiada inwestor – dwie pracownie akceleratorów liniowych 15meV, pracownia tomografu komputerowego oraz pracownia mammografii i brachyterapii śródoperacyjnej. W nowoczesnym budynku ma mieścić się także zaplecze dydaktyczne dla studentów i poradnie specjalistyczne. Na czas budowy poradnie dermatologiczne, które funkcjonowały w budynku przy ul. Radziwiłłowskiej, zostały przeniesione do Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ przy ul. Langiewicza.

Ponadto remontowi lub wyburzeniu poddane zostaną pozostałe budynki znajdujące się na wymienionej działce. Zmiany te umożliwią leczenie pacjentów z chorobami onkologicznymi zgodnie z najlepszymi standardami, będą również gwarantowały kształcenie kadr medycznych w nowoczesnych warunkach.

Jednak największa część zaplanowanej z niebywałym rozmachem inwestycji to przebudowa i rozbudowa obiektów znajdujących się przy ulicy Staszica. Ruszy zaraz po zrealizowaniu budowy u zbiegu Radziwiłłowskiej i 3 Maja. Wtedy to rozpocznie się rozbudowa szpitala od strony północno-wschodniej. Do nowych obiektów, które zostaną dobudowane do zespołu klinik przy ul. Staszica, zostaną przeniesione jednostki zabiegowe, które obecnie mieszczą się w obiektach po dawnym klasztorze.

Szpital będzie miał także własne lądowisko dla helikopterów ratunkowych (od strony al. Solidarności), a Klinika Chorób Zakaźnych zostanie dostosowana do leczenia osób podejrzanych o zarażenie wirusem Ebola. Zostaną też powiększone obiekty Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku przy ul. Staszica. To ważne, szczególnie dla pacjentów którzy korzystają z chemioterapii w ramach pobytów dziennych i jednodniowych. Plan zakłada także utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego.

Modernizacja i rozbudowa najstarszego lubelskiego szpitala – przy ul. Staszica działa od ponad 170 lat – będzie kosztować ponad 300 mln zł, które na tę inwestycję przyznała jesienią ubiegłego roku Rada Ministrów.           aa