Zbigniew Miazga (1933-2023)

Opublikowano: 10 maja, 2024Wydanie: Medicus (2024) 05/2024Dział: 1,6 min. czytania

W dniu 30 grudnia 2023 roku w wieku 90 lat zmarł nestor włodawskiej ginekologii i położnictwa doktor Zdzisław Miazga.

Urodził się 26 kwietnia 1933 roku w Rozłopach koło Szczebrzeszyna. Szkołę podstawową ukończył w Szczebrzeszynie, a gimnazjum w Zamościu. Po maturze studiował na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując, w 1956 roku, dyplom magistra inżyniera. Po dwóch latach pracy w swoim pierwszym zawodzie postanowił wybrać ścieżkę medycyny. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza uzyskał w 1964 roku. Po studiach odbył staż w szpitalu miejskim w Zduńskiej Woli, a następnie pracował jako kierownik wiejskiego ośrodka zdrowia w Niezabitowie oraz jako asystent szpitala miejskiego w Poniatowej. Od 1967 roku jego życie zawodowe było związane z włodawską służbą zdrowia. Tutaj uzyskał specjalizację I i II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, a w latach 1970-2012 (z przerwą na kontrakty zagraniczne w Libii i Nigerii) pełnił funkcję ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego we włodawskim szpitalu. Pod jego kierunkiem wielu lekarzy zdobywało wiedzę i doświadczenie w tej zabiegowej specjalizacji. Doktor Miazga dał się poznać także jako działacz samorządu lekarskiego. Brał czynny udział w reaktywowaniu izby lekarskiej. W I i II kadencji był delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarski, przez jedną kadencję był sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego LIL, a przez dwie pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Był wielokrotnie odznaczany za pracę zawodową i społeczną. Otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, odznakę „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Medal 40-lecia oraz Laur Medyczny.

3 stycznia 2024 roku Włodawa pożegnała wyjątkowego człowieka i wspaniałego lekarza, którego praca przyczyniła się do bezpiecznego przyjścia na świat wielu pokoleń mieszkańców miasta i okolic.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Koleżanki i koledzy