Młody z ulgą ZUS

Opublikowano: 10 maja, 2024Wydanie: Medicus (2024) 05/20241,9 min. czytania

Młody medyk może liczyć na ulgi w składkach ZUS zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2024 roku.

Sprawa, na podstawie której wydano powyższe orzeczenie, dotyczyła lekarza dentysty, który chciał skorzystać z ulgi na start, czyli zwolnienia z opłacania składek, z wyjątkiem składki zdrowotnej, przez sześć miesięcy, a następnie z preferencyjnych zasad regulowania należności do ZUS, czyli płacenia składek od podstawy wymiaru nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne jest możliwe po spełnieniu dwóch przesłanek: dana osoba nie może prowadzić (lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadziła) innej działalności oraz nie ma prawa wykonywać pracy na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym (lub poprzednim) roku kalendarzowym pracowała na etacie i realizowała czynności należące do obecnie prowadzonej działalności.

W niniejszej sprawie młody medyk nie spełniał drugiej przesłanki, ponieważ zamierzał współpracować z podmiotem, w którym odbywał swój staż, a ZUS trzymał się stanowiska, że w takiej sytuacji nie można korzystać z ulg i preferencji.

Natomiast SN w składzie siedmiu sędziów uznał inaczej, a mianowicie, że art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 18 prawa przedsiębiorców mają zastosowanie również do lekarza podejmującego działalność gospodarczą, który wykonuje ją na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony jako lekarz stażysta na umowę o pracę. W ustnych motywach rozstrzygnięcia podkreślono, że należy brać pod uwagę cel przepisów, a nie opierać się jedynie na ich literalnym brzmieniu. W ocenie składu siedmiu sędziów SN, ze względu na specyficzny charakter umowy o pracę, jaką wykonuje lekarz stażysta, a której celem jest przygotowanie do zawodu, lekarz może korzystać z preferencji w należnościach do ZUS.

Wrócimy do Państwa z tym tematem po sporządzeniu przez SN uzasadnienia orzeczenia.

eu