Recepty Pro auctore po staremu

Opublikowano: 30 stycznia, 2019Wydanie: Medicus (2019) 01-02/20191 min. czytania

Uprzejmie informuję, że nie nastąpiły żadne zmiany w przepisach dotyczących zasad wystawiania recept „pro auctore” i „pro familiae”. Nadal wszyscy lekarze uprawnieni do wystawiana ww. recept mogą je wystawiać na receptach papierowych do 1 stycznia 2026 r.
Realizacja recept pełnopłatnych
Ten problem w ostatnim czasie narobił dużo zamieszania na linii lekarz – apteka – pacjent.
Wszystkie recepty pełnopłatne od 1 stycznia 2019 r. muszą mieć: 1) w polu świadczeniodawca – dane podmiotu udzielającego porady, z jego regonem włącznie; 2) w polu pacjent – nazwisko i imię pacjenta oraz obowiązkowo PESEL pacjenta. Podawanie adresu pacjenta nie jest obowiązkowe, ale możemy
go wpisać; 3) w polu dane i podpis lekarza – należy umieścić jego dane osobowe, obowiązkowo z numerem prawa wykonywania zawodu.
Następujące skróty oznaczają: DRR – dokument realizacji recepty, NPWZ – numer prawa wykonywania zawodu. Lekarze, którzy mają recepty z kodem kreskowym mogą na nich wystawiać recepty pełnopłatne.
Jak pamiętamy, od 1 stycznia 2020 r. praktycznie wszystkie recepty muszą być wystawiane w formie e-recepty. Recepty papierowe będzie można wystawiać m.in. w następujących przypadkach: 1) awaria systemu informatycznego; 2) recepty „pro auctore” i „pro familiae” w terminie do 1 stycznia 2026 r.
Jerzy Jakubowicz