Europejski certyfikat dla trzech!

Opublikowano: 30 stycznia, 2019Wydanie: Medicus (2019) 01-02/20192,7 min. czytania

Trzy kliniki ginekologiczno-położnicze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii (kierownik: prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak); II Katedra i Klinika Ginekologii (kierownik: prof. Tomasz Rechberger) i III Katedra i Klinika Ginekologii (kierownik: prof. Tomasz Paszkowski) uzyskały 1 października 2018 r., decyzją Europejskiej Rady i Kolegium Położnictwa i Ginekologii (EBCOG), certyfikat akredytacyjny jako Europejskie Centrum Szkolenia Podyplomowego w Ginekologii i Położnictwie (European Training Centre in Obstetrics and Gynaecology).
Certyfikat taki posiada zaledwie kilka ośrodków w Polsce, między innymi Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź. Nieco wcześniej taki certyfikat otrzymała klinika w szpitalu Charite w Berlinie, jedna z najlepszych klinik w Europie, jeżeli i nie na świecie.
Europejska Rada i Kolegium Położnictwa i Ginekologii (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) to organizacja, której zadaniem jest zunifikowanie kształcenia podyplomowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii w krajach Unii Europejskiej.
– Przyznanie nam tego certyfikatu potwierdziło wysoki, europejski standard i jakość leczenia oraz szkolenia podyplomowego w klinikach – podkreśla prof. Leszczyńska-Gorzelak. Dokument w praktyce oznacza, że w jednostkach tych będą mieli możliwość odbywania staży specjalizacyjnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii także lekarze z całej Unii Europejskiej.
Dla lekarzy szkolących się i odbywających rezydentury w ww. klinikach według standardów europejskich to także zaszczyt. Obecnie w SPSK 4 odbywają szkolenie 23 osoby, jest to jedna specjalizacja – położnictwo i ginekologia.
Profesorowie B. Leszczyńska-Gorzelak, T. Rechberger, T. Paszkowski wyjaśniają, że jednostki są wybierane do akredytacji na podstawie określonych wskaźników. O tym, że audytorzy przyjechali do Lublina do SP Szpitala Klinicznego nr 4, zadecydowało m.in. to, że umieralność okołoporodowa w regionie jest jedną z najniższych, a SPSK-4 oferuje opiekę zgodną ze standardami obowiązującymi we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wizyta akredytacyjna miała miejsce 4 lipca ub. roku i była poprzedzona wielomiesięcznymi przygotowaniami. Audyt przeprowadzili: prof. Juriy Wladimiroff – EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) Europejska Rada i Kolegium Położnictwa i Ginekologii, prof. Wojciech Rokita (Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników), Agnieszka Horala – ENTOG (European Net­work of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) Europejskie Stowarzyszenie Specjalizujących się w Położnictwie i Ginekologii i prof. Romuald Dębski (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego). Członkowie komisji wzięli pod uwagę kompleksowość leczenia i szkolenia oraz ich jakość. W trakcie wizytacji konieczne było wykazanie wzajemnej współpracy klinik ginekologiczno-położniczych ze specjalistami w zakresie neonatologii i  anestezjologii. Audytorzy przeprowadzili także wielogodzinne rozmowy z rezydentami.
Warunkiem uzyskania certyfikatu akredytacyjnego było również wykazanie ścisłej współpracy z ośrodkiem  naukowym. Trzy kliniki ginekologiczno-położnicze SPSK-4, ubiegające się o certyfikat, wchodzą w skład II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Certyfikat – dokument ten, potwierdza wysoką jakość współpracy szpitala z uczelnią. Aktywny udział w procesie pozyskiwania akredytacji wzięli również: rektor ds. klinicznych prof. med. Mirosław Jabłoński, dyrektor SPSK 4 Radosław Starownik i z-ca dyrektora ds. lecznictwa Agnieszka Koman-Iżko.
Anna Augustowska