Minister zdrowia wyróżnił najlepszych specjalistów

Opublikowano: 27 września, 2015Wydanie: Medicus (2015) 10/20151,2 min. czytania

Ministerstwo Zdrowia foto cmykBarbara Zimoń z Kliniki Kardiologii SPSK4 w Lublinie najlepiej w Polsce zdała egzamin specjalizacyjny.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w czerwcu w Ministerstwie Zdrowia w czasie uroczystości „Specjalista 2014”.

Wiceminister Igor Radziewicz-Win­nicki i wiceminister Piotr Warczyński wręczyli listy gratulacyjne osobom, które zdały egzamin specjalizacyjny z najlepszym wynikiem.

Gratulacje od ministra zdrowia Barbara Zimoń otrzymała za ukończenie specjalizacji z chorób wewnętrznych i złożenie państwowego egzaminu specjalizacyjnego z najlepszym wynikiem w 2014 r.

Obecnie Barbara Zimoń specjalizuje się w dziedzinie kardiologii kontynuując szkolenie w Klinice Kardiologii PSK4 w Lublinie.

W tym samym dniu wyróżnienia otrzymało 31 lekarzy, 8 farmaceutów, 6 diagnostów laboratoryjnych i 27 osób wykonujących inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Listy gratulacyjne odebrali również kierownicy specjalizacji.

Przedstawiciele kierownictwa resortu podkreślali, że najważniejszymi zadaniami lekarza, jak i innych specjalistów ochrony zdrowia są troska o zdrowie pacjenta oraz budowanie relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zaufaniu.

W uroczystości uczestniczyli także dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych dr hab. Mariusz Klencki, zastępca dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych dr hab. Rafał Kubiak, przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr Jerzy Kruszewski, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dr Elżbieta Puacz oraz wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek Jędrzejczak.                       opr. aa