Jasna Góra 2015

Opublikowano: 27 września, 2015Wydanie: Medicus (2015) 10/20151,7 min. czytania

Już po raz 91 środowiska medyczne z całej Polski pielgrzymowały w dniach 23–24 maja br. do duchowej stolicy Polski, którą jest jasnogórskie Sanktuarium Narodu.

Ogólnopolską Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę poprzedziły dwudniowe rekolekcje pod hasłem: „Być solidarnym z człowiekiem cierpiącym”, prowadzone przez ks. dr. Marka Kruszewskiego. Oficjalna część pielgrzymki rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim, po którym w strugach deszczu odprawiono drogę krzyżową na jasnogórskich wałach zakończoną Mszą Św., sprawowaną w kaplicy cudownego obrazu. Po nocnym czuwaniu pielgrzymi uczestniczyli w porannej konferencji, podczas której prof. Bogdan Chazan, mówił o klauzuli sumienia i związanych z nią sytuacjach w powołaniu medyka.

Głównym punktem pielgrzymki była Msza Św. celebrowana pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W czasie homilii abp Gądecki przypomniał, że powołaniem pracowników służby zdrowia jest czujna i troskliwa obecność przy chorym. Jak zauważył metropolita poznański, choć cuda Jezusa były symbolami uzdrowienia z różnych form zniewolenia duchowego, to jednak przez przywrócenie człowieka do życia Jezus realizował swoje zbawcze zamiary na ziemi, zarówno wobec człowieka, jak i całej ludzkości.

Pielgrzymi w czasie Eucharystii złożyli Akt Zawierzenia Matce Bożej Służby Zdrowia. Na zakończenie swoje słowo skierował krajowy duszpasterz służby zdrowia ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak, zachęcając do czynnego włączania się w pracę poszczególnych duszpasterstw i zapraszając do kolejnego spotkania na Jasnej Górze, które zaplanowano na 21–22 maja 2016 r. W pielgrzymce uczestniczyło ok. 3 tys. pielgrzymów. Były też obecne liczne poczty sztandarowe, w tym sztandary lubelskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz lubelskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych.

Ks. Wojciech Iwanicki

duszpasterz służby zdrowia

archidiecezji lubelskiej

www.dsz.oil.lublin.pl

Źródło: ekai.pl

Foto: Ks. Wojciech Iwanicki