Dentyści się wyprowadzą

Opublikowano: 27 września, 2015Wydanie: Medicus (2015) 10/20152,4 min. czytania

Jeszcze tylko przez trzy lata Wydział Stomatologii UM będzie mieścił się w budynku przy ul. Karmelickiej w Lublinie. Potem przeniesie się do nowoczesnego obiektu, który powstanie w okolicach ul. Chodźki.

Uczelnia za ponad 11 mln zł sprzedała właśnie liczący blisko 40 lat gmach, w którym mieści się Stomatologiczne Centrum Kliniczne.

Budynek „po stomatologii” kupiła deweloperska spółka Idea Invest (ta sama, która przy ul. 3 Maja, w miejscu gdzie do niedawna działała Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna, buduje teraz apartamentowiec). Prawdopodobnie tak samo stanie się z terenem po SCK i szklany gmach – liczy ponad 580 okien – zostanie wyburzony, a na jego miejscu powstanie nowoczesny blok.

O tym, że Uniwersytet Medyczny zdecydował się sprzedać budynek SCK, zdecydowała ekonomia.

– Decyzja o sprzedaży nieruchomości zapadła po wnikliwej analizie kosztów – podkreśla rektor UM prof. Andrzej Drop. – Okazało się, że tylko według wstępnych szacunków, sama termomodernizacja energochłonnego obiektu pochłonęłaby dziś 2 mln zł, z kolei pełna modernizacja dotychczasowego, pochodzącego sprzed prawie półwiecza, nieremontowanego do tej pory budynku to koszt 40 mln zł. Gdybyśmy wybrali ten wariant, wiązałoby się to z dodatkowymi utrudnieniami, bo na czas kapitalnego remontu obiekt musiałby być wyłączony z użytkowania. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wybudowaniu gmachu stomatologii przy ul. Chodźki. Przemawiał za tym – przede wszystkim – rachunek ekonomiczny – dodaje.

Jak twierdzą władze uczelni, sprzedaż budynku nie jest zaskakująca. Wiele uczelni, m.in. w Białymstoku, Katowicach, Warszawie, rozstało się już lub wkrótce rozstanie ze starą substancją budowlaną, i szuka nowych siedzib dla katedr,
zakładów, a nawet szpitali uniwersyteckich, unikając tym samym kosztochłonnych napraw, remontów czy modernizacji nadgryzionej zębem czasu własnej infrastruktury.

– Mamy nadzieję na zdobycie w najbliższej przyszłości uzupełniających środków inwestycyjnych i rozpoczęcie budowy SCK, toteż zapisaliśmy w umowie z nabywcą nieruchomości możliwość trzyletniego użytkowania budynku, do czasu ukończenia inwestycji, a nawet – w razie nieprzewidzianych okoliczności – warunkowego przedłużenia naszego pobytu w gmachu przy Karmelickiej o kolejne dwa lata – informuje rzecznik UM Włodzimierz Matysiak.

Budynek SCK, który oddano do użytku w 1976 roku, od początku nie był przystosowany do pełnienia funkcji dydaktycznej. Budowano go bowiem dla potrzeb wojewódzkiej przychodni specjalistycznej.

– Trzeba jednak pamiętać, że wyedukowaliśmy w nim 3 i pół tysiąca przygotowanych do uprawiania zawodu stomatologów i techników dentystycznych, wyszkoliliśmy rzeszę specjalistów – zaznacza rektor prof. Drop.

– Budynek przy Karmelickiej jest trudny w eksploatacji ze względu na olbrzymią energochłonność, a także nieprzystosowanie do współczesnych standardów kształcenia kadr medycznych, a nawet do wymogów sanitarno-higienicznych – tłumaczy rzecznik UM. Postanowiono więc wybudować nową stomatologię akademicką – Collegium Stomatologicum. aa