Lista refundacyjna leków – wrzesień 2015 r.

Opublikowano: 27 września, 2015Wydanie: Medicus (2015) 10/20152,4 min. czytania

 

Jerzy Jakubowicz

Jerzy Jakubowicz

Do listy aptecznej dodano 76 produktów, ale większość z nich to są leki będące odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

Ministerstwo Zdrowia dopisało do listy refundacyjnej nową insulinę o nazwie abasaglar, produkowaną przez firmę Eli Lilly. Abasaglar to insulina glargine, jest więc bezpośrednim zamiennikiem lantusa, produkowanego przez firmę Sanofi. Według badań klinicznych, te dwie insuliny działają porównywalnie. Abasaglar może być stosowana w cukrzycy typu 1, w towarzystwie insuliny doposiłkowej, a także w leczeniu cukrzycy typu 2 wspomagając doustną terapię lekową. Podaje się ją w zastrzyku raz dziennie. Jest przeznaczona do podawania u dzieci powyżej 2 roku życia i dorosłych. Nie została przebadana u kobiet w ciąży, więc nie powinna być u nich stosowana. Insulina abasaglar jest dostępna w postaci 10 wkładek po 3 ml każda, a cena po refundacji 107 zł. Każdy wkład zawiera równowartość 300 j. insuliny. Niestety, wzrosną ceny insulin lewemir o 35 proc. oraz lantus o 37 proc., tj. około 44 zł więcej.

Na liście refundacyjnej został umieszczony lek zawierający worykonazol stosowany w przypadku terapii ciężkich zakażeń grzybiczych oraz w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów po allogenicznym przeszczepie macierzystych komórek krwiotwórczych. Odpłatność za lek jest ryczałtowa.

Jest również lek zawierający walgancyklowir, w postaci proszku do sporządzania zawiesiny, stosowany w przypadkach zakażeń wirusami cytomegalii u pacjentów poddanych przeszczepom narządów miąższowych, w profilaktyce po zakończeniu hospitalizacji. Lek refundowany jest z odpłatnością ryczałtową.

Zwiększy się także dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii.

W ramach programu lekowego – „Leczenie neurogennej nadaktywności wypieracza pęcherza moczowego” refundacją zostanie objęty lek, zawierający toksynę botulinową. Lekiem będą mogli być leczeni dorośli pacjenci z nadreaktywnością wypieracza pęcherza o podłożu neurogennym, po stabilnych urazach kręgosłupa oraz chorzy ze stwardnieniem rozsianym.

W programie – „Leczenie zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego” refundacją został objęty lek zawierający riocyguat, który nie ma alternatywnych opcji terapeutycznych.

W programach – „Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)” refundacją został objęty lek zawierający denosumab, stosowany bezpłatnie we wskazaniu – „Guz olbrzymiokomórkowy kości w przypadku dorosłych i młodzieży z dojrzałym układem kostnym, u których występuje guz nieoperacyjny”.

W programie – „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem” rozszerzono opcję terapeutyczną poprzez objęcie refundacją leku zawierającego macytentan, który jest stosowany w terapii skojarzonej z sildenafilem.

W programie – „Leczenie szpiczaka plazmocytowego” wprowadzono refundację dla leku zawierającego bortezomib.

W programie – „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C” zniesiono konieczność wykonania biopsji w celu zakwalifikowania pacjenta do ww. programu.

Jerzy Jakubowicz