Najnowsze terapie i technologie w zwalczaniu chorób oczu

Opublikowano: 30 września, 2016Wydanie: Medicus (2016) 10/20162,8 min. czytania

W dniu 26.08.2016 r. w Klinice Okulistyki Ogólnej był z wizytą roboczą prof. Giuseppe Guarnaccia, dyrektor generalny Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO) w Lugano (Szwajcaria).

Działalność szkoły obejmuje nauczanie we wszystkich okulistycznych podspecjalnościach, w tym leczenie chirurgiczne chorób siatkówki, rogówki, chirurgia refrakcyjna, zaćma, jaskra, zapalenie błony naczyniowej oka, okuloplastyka i zez. Na kursy składają się zajęcia teoretyczne, w trakcie których można wymieniać doświadczenia i pozyskiwać cenne wskazówki od najlepszych chirurgów okulistycznych Europy. Część praktyczna polega na trenowaniu etapów różnych technik operacyjnych przy użyciu symulatorów komputerowych z fantomami oraz ćwiczeniu nabytych umiejętności na wetlabach – operacjach na gałkach świńskich. Na kursy przyjeżdżają okuliści z całego świata.

symulacje1 cmykProf. G. Guarnaccia przyjechał na zaproszenie prof. R. Rejdaka, który jest dyrektorem ds. szkoleń ESASO oraz jedynym z Polski wykładowcą w ESASO. Prof. R. Rejdak jako kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej, na kanwie współpracy z ESASO, wprowadza najnowsze terapie chorób oczu oraz systemy szkolenia młodych lekarzy.

Prof. G. Guarnaccia zwiedzał Klinikę Okulistyki, w tym blok operacyjny, i ocenił
go jako bardzo dobrze wyposażony, a operacje w nim przeprowadzane jako zabiegi o najwyższym standardzie.

Klinika Okulistyki Ogólnej jest jedynym ośrodkiem okulistycznym w Polsce, w którym szkolenie lekarzy rezydentów z zakresu chirurgii zaćmy oraz witreoretinalnej opiera się na ćwiczeniach na symulatorach komputerowych z fantomami. Symulatory operacyjne doskonale odzwierciedlają rzeczywiste warunki panujące podczas operacji, umożliwiają lekarzowi trenowanie ruchów podczas wykonywania zabiegu. Każdy błąd podczas wykonywania zabiegu niesie ze sobą takie same skutki, jak podczas operacji ludzkiego oka. Dlatego tak ważne jest, aby każdy chirurg okulista miał wyćwiczone zachowania przed rozpoczęciem swojej praktyki.

Elektroniczne symulatory wykorzystywane są także do nauki diagnostyki schorzeń siatkówki. Poprzez specjalnie skonstruowany wziernik, oraz specjalną elektroniczną soczewkę, można diagnozować prawdziwe choroby dotykające ludzkie oko. Dzięki temu urządzeniu lekarz ma możliwość rozpoznania choroby, którą w późniejszym etapie może leczyć drogą operacyjną. Poprawna diagnoza jest jednym z najważniejszych elementów w całym procesie leczenia. Jest to moment, w którym lekarz podejmuje decyzję o dalszym losie pacjenta. Każda pomyłka na tym etapie powoduje pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, pomimo prawidłowo prowadzonego etapu leczenia. W odniesieniu do nowoczesnych terapii zaczerpniętych z ESASO, w Klinice Okulistyki Ogólnej w Lublinie, operacje zaćmy przeprowadzane są z wszczepem najnowszych soczewek wewnątrzgałkowych – wieloogniskowych.

Acrysof® IQ ReSTOR® Toric to wieloogniskowa toryczna soczewka
wewnątrzgałkowa, poprawia jakość obrazu i przywraca pełen zakres widzenia – tego, co blisko, daleko i wszystkiego pomiędzy – stwarzając pacjentom z zaćmą najlepszą szansę na życie bez okularów. Technologia ta zwiększa szanse na uniezależnienie się od okularów czy soczewek kontaktowych, może też przywrócić pełen zakres widzenia, gwarantując polepszenie jakości życia, oraz wyeliminować powtarzające się co jakiś czas wydatki na okulary czy soczewki kontaktowe.

Jest skuteczna dla wszystkich odległości w przypadku pacjentów z astygmatyzmem. Pozwala skorygować starczowzroczność i astygmatyzm podczas jednego zabiegu.

Jerzy Jakubowicz

Prof. Giuseppe Guarnaccia z prof. Robertem Rejdakiem na sali operacyjnej Kliniki Okulistyki Ogólnej.