Razem dla zdrowia

Opublikowano: 26 kwietnia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 05/20161,9 min. czytania

W marcu br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej zaprezentowano „Poradnik dla pacjentów”, będący owocem współpracy środowiska pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych.

Samorządy lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz aptekarzy, we współpracy ze środowiskiem pacjentów, opracowały poradnik, który ma ułatwić poruszanie się w systemie opieki zdrowotnej. Poradnik jest dostępny na stronie www.razemdlazdrowia.pl.

Poradnik, zdaniem ekspertów zaangażowanych w prace nad nim, został opracowany z dbałością o czytelny i jasny przekaz oraz przyjazną formę. Opracowanie zawiera przydatne informacje z wielu obszarów – m.in. podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń nocnej i świątecznej opieki, szybkiej
ścieżki onkologicznej, zasad zapisywania się na listy oczekujących, lecznictwa szpitalnego, leków, leczenia za granicą, praw pacjenta oraz opieki długoterminowej i paliatywnej.

„Problemem pacjentów w Polsce jest nie tylko ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych ale także utrudniony dostęp do informacji” – oceniła Ewa Borek z Fundacji My Pacjenci. Opinię tę podzielił prezes NRL Maciej Hamankiewicz. „Pacjent ma prawo do informacji zarówno ze strony lekarza – na temat swojego zdrowia, jak i ze strony państwa – na temat systemu ochrony zdrowia, w którym musi się odnaleźć. Jeśli chodzi o informacje o systemie, z tym jest problem” – powiedział.

Rolą poradnika, jak wyjaśniał wiceprezes NRL Romuald Krajewski, jest przede wszystkim przekazywanie stale aktualizowanych praktycznych informacji. Ma on jednak także inne cele – wskazywanie
istniejących ograniczeń w systemie, zwracanie uwagi pracownikom i pacjentom na potrzebę pomagania sobie, stanowienie forum wymiany doświadczeń i dialogu a także pola do formułowania propozycji zmian.

Wśród „faktów o dostępie do opieki zdrowotnej, które warto znać” autorzy poradnika wymienili np. ten, że na żadnym poziomie systemu ochrony zdrowia nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że pacjenci mogą chodzić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalisty, na badania czy rehabilitację do każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ w całej Polsce. Poradnik przypomina, że pacjent w stanie zagrożenia życia lub zdrowia nie musi okazywać dokumentów poświadczających prawo do świadczeń. Ma prawo do natychmiastowej pomocy nawet wtedy, gdy system eWUŚ nie potwierdzi jego prawa.         (ms)