Za nami dobry, owocny rok

Opublikowano: 26 kwietnia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 05/20164,3 min. czytania

Tymi słowami swoje zjazdowe wystąpienie rozpoczął prezes LIL Janusz Spustek. Dopisała też frekwencja przybyłych na obrady, a także panująca na sali atmosfera.

Wybitni – docenieni

Obrady Okręgowego Zjazdu Lekarzy, które odbyły się 19 kwietnia w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Etiuda przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie, przebiegły sprawnie i efektywnie.

Uczestniczyło w nich 141 delegatów (co stanowi 66 proc. uprawnionych do udziału w zjeździe). Przybyli także zaproszeni goście: reprezentanci władz wojewódzkich i miejskich a także przedstawiciele samorządów zaufania publicznego. Do zebranych przemówił rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Drop, podkreślając dobrą współpracę uczelni z samorządem. – Cieszę się, że łączą nas wspólne inicjatywy, jak choćby ostatnio rozstrzygnięty konkurs fotograficzny dla lekarzy i studentów kierunków medycznych – mówił.

Jak zawsze pierwsza część zjazdu to czas na uhonorowanie lekarzy szczególnie wyróżniających się swoją postawą i zaangażowaniem. W tym roku Dyplomem Diamentowego Lauru Medycznego został nagrodzony Jerzy Jakubowicz, o którym trudno
nie mówić inaczej jak o człowieku renesansu. Lekarz internista ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, medycyny pracy, medycyny ogólnej i medycyny społecznej, który w zawodzie przepracował ponad 40 lat. Humanista z imponującą wiedzą historyczną, znawca dziejów rodów arystokratycznych, autor 10 książek i ponad tysiąca artykułów (publikowanych także m.in.w Medicusie, z którym stale współpracuje). Podróżnik. Wreszcie pedagog, który do dzisiaj (od 60 lat!) prowadzi zajęcia z młodymi lekarzami.

Odbierając laur wzruszony doktor Jakubowicz dziękował wszystkim osobom, z którymi pracował podkreślając, że nikt nie działa w próżni, a na zakończenie zaskoczył wszystkich nieprzeciętnym poczuciem… czarnego humoru: – Mam swoje lata i trudno przewidzieć, ile razy jeszcze się z państwem spotkam ale… zapraszam na ul. Lipową, do kwatery koło pomnika Powstańców Styczniowych. Każdego, kto mnie tam odwiedzi, będę serdecznie witał. Po takim wystąpieniu nie było końca oklaskom (sylwetkę Jerzego Jakubowicza przybliżyliśmy w marcowym wydaniu Medicusa a także w Medicusie z maja 2015 roku).

Chwilę później wręczono – po raz pierwszy w historii LIL – Dyplom Uznania za szczególne osiągnięcia sportowe w 2015 roku. Otrzymała go młoda ginekolog z Kliniki Położnictwa i Peri­natologii UM w Lublinie Anna Michałowska (rozmowa z nagrodzoną biegaczką na str. 13).

 

 

Co dalej – plany

W czasie roboczej części zjazdu, którą poprowadził sprawnie i dynamicznie Leszek Buk, przyjęto przygotowane przez prezesa Janusza Spustka sprawozdanie z działalności ORL, w którym podkreślał cieszącą się dużym zainteresowaniem lekarzy decyzję o zwrocie 70 proc. składki z tytułu ubezpieczenia OC. Prezes zwrócił też uwagę na coraz lepszą ściągalność składek; bardzo dobrze prowadzone szkolenia, na które przeznacza się coraz większe dofinansowanie; chwalił rozmach imprez sportowo-integracyjnych i kulturalnych.

Następnie przyjęto sprawozdanie finansowe, które przedstawiła skarbnik Izby, Maria Dura.

 

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej uchwalił budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2016, w którym zawarte są przychody ogółem na kwotę 6.236.000,00 zł, koszty na kwotę 5.998.990,00 zł (szczegóły sprawozdania finansowego za rok 2015, a także plan budżetu na 2016 można znaleźć na stronie internetowej LIL).

 

Po sprawozdaniu rzecznika odpowiedzialności zawodowej Janusza Hołysa, a następnie przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Pawła Trubeckiego w czasie dyskusji uchwalono trzy apele: o podjęcie działań w sprawie przygotowania wzorów formularzy zgód na leczenie stomatologiczne (zostaną umieszczone na stronie LIL); o podjęcie działań zmierzających do zakupu siedziby LIL i nieruchomości dla delegatur a także apel o stworzenie uproszczonej procedury ustanowienia przedstawiciela prawnego dla pacjentów wymagających opieki w ZOL i DPS, którzy nie są zdolni do podejmowania samodzielnych decyzji.

Z prośbą o finansowe wsparcie realizacji filmu pt. „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego zwrócił się do zebranych Jacek Rudnik (do ukończenia filmu pozostało do nakręcenia jeszcze tylko kilka scen i właśnie na ich realizację zbierane są teraz pieniądze). Film ma być wielką epicką epopeją o losach Polaków kresowych w czasach II wojny światowej, przedstawiającą wydarzenia określane mianem ludobójstwa na Kresach, które objęły w głównej mierze tereny województw: lwowskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, poleskiego oraz lubelskiego. Akcja filmu obejmuje okres od wiosny 1939 roku do lata 1945 roku, a główna jej część toczy się w wiosce zamieszkanej przez Ukraińców, Polaków i Żydów, w południowo-zachodniej części województwa wołyńskiego.

– Lubelska Izba Lekarska jest dziedzicem i spadkobiercą działającej przed wojną Okręgowej Izby Lekarskiej Lubelsko-Wołyńskiej, historia Wołynia powinna być nam wyjątkowo bliska – podkreślał w swym wystąpieniu Jacek Rudnik.

Osoby pragnące wspomóc fundusz filmowy, mogą dokonywać wpłat na konto Fundacji na rzecz Filmu Wołyń – numer konta IGN Bank Śląski

40 1050 1012 1000 0090 3086 2941

Anna Augustowska