Władysław Skrzyński (1938-2023)

Opublikowano: 8 kwietnia, 2024Wydanie: Medicus (2024) 04/2024Dział: 2,4 min. czytania

W dniu 5 października 2023 r. na oddziale wewnętrzno-kardiologicznym łukowskiego szpitala zmarł dr Władysław Skrzyński, wybitny lekarz o wielkim sercu i wyjątkowo zacny człowiek. Dla społeczności Łukowa był nie tylko znakomitym lekarzem, do którego można było się zwrócić ze wszystkimi problemami, ale przede wszystkim wielkim autorytetem i przyjacielem. Jego dobroć i wielkie poświęcenie długo będą żyły w sercach wielu kolegów, przyjaciół, pacjentów i mieszkańców Łukowa, którzy mieli przyjemność go poznać.

Dr Władysław Skrzyński uzyskał tytuł lekarza na Akademii Medycznej w Lublinie w maju 1965 r. i rozpoczął dwuletni staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Łukowie 16 czerwca tego roku. Pierwsze porozumienia zostały podpisane z dr. Marianem Kryńskim, ówczesnym dyrektorem szpitala.

Po zakończeniu stażu Władysław Skrzyński został zatrudniony w przychodni obwodowej, a następnie w szpitalu w Łukowie. W 1969 r. rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z zakresu chorób wewnętrznych, które ukończył w 1975 r. Od 1970 r. zaczął pracę na oddziale wewnętrznym, natomiast rok później dodatkowo w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Od 1976 r. pełnił obowiązki zastępcy ordynatora oddziału wewnętrznego oraz kierownika działu diagnostycznego szpitala w Łukowie. Pracował również w komisjach lekarskich ds. inwalidztwa i zatrudnienia oraz w komisjach wojskowych, a także w Liceum Medycznym w Łukowie. Kształcił się ponadto w zakresie patomorfologii – w czerwcu 1978 r. uzyskał prawo do używania tytułu lekarza patomorfologa. W grudniu 1985 r. rozpoczął pracę na oddziale chorób płuc i gruźlicy oraz w poradni gruźliczej. Wykonywał zadania asystenta, a następnie zastępcy ordynatora. W kwietniu 1999 r. oddział gruźlicy i chorób płuc został przekształcony na oddział dla przewlekle chorych, a Władysławowi Skrzyńskiemu powierzono zadanie kierowania oddziałem.

W czerwcu 2009 r. zakończono umowę na prowadzenie oddziału dla przewlekle chorych i miesiąc później powstał oddział rehabilitacyjny. Władysław Skrzyński współzarządzał tym oddziałem na stanowisku zastępcy ordynatora. W maju 2021 r., po przepracowaniu ponad 55 lat, Władysław Skrzyński postanowił rozwiązać umowę o pracę i przejść na zasłużony odpoczynek.

Dr Władysław Skrzyński został pochowany na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie, w mieście, które kochał i które zawsze było bliskie jego sercu. Jego zasługi dla łukowskiej opieki zdrowotnej nie zostaną zapomniane i pamięć o nich będzie żyła w sercach wielu ludzi, którzy mieli przyjemność go poznać. Łuków jest w żałobie po tej wielkiej stracie, ale również jest wdzięczny za całe dobro, które Władysław Skrzyński wniósł do lokalnej społeczności. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Requiescat in pace.

Wdzięczni pacjenci dr. Władysława Skrzyńskiego