Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej

Opublikowano: 27 lutego, 2017Wydanie: Medicus (2017) 03/20170,7 min. czytania

medal-aversMedal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany głównie lekarzom, a także osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego. Jest szczególnym wyrazem uznania za zasługi w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych. Odznaczenie jest przyznawane od 2001 roku.

 

W czasie dorocznego okręgowego zjazdu Medale LIL otrzymają:

Barbara Hasiec – ordynator oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jana Bożego w Lublinie

Maria Dura – specjalista chorób wewnętrznych i psychiatrii ze Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie

Czesław Sudewicz – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.                                                                   aa