Krzysztof J. Kalita – lekarz – społecznik

Opublikowano: 27 lutego, 2017Wydanie: Medicus (2017) 03/20172,6 min. czytania

Laur Medyczny

kalitaLaureat to lekarz z 42-letnim stażem pracy zawodowej, który przez wszystkie lata niezwykle zaangażowanej pracy w janowskim szpitalu dał się poznać jako świetny lekarz, organizator, sumienny pracownik, życzliwy kolega, a także społecznik.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza w Akademii Medycznej w Lublinie w 1974 r. rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Janowie Lubelskim. Kolejne lata pracy to nie tylko tak cenione przez pacjentów leczenie i opieka po zabiegach operacyjnych, ale także stałe pogłębianie już posiadanej wiedzy, co wyraziło się uzyskaniem specjalizacji drugiego stopnia z chirurgii i ortopedii oraz z medycyny społecznej.

Jego wiedza została doceniona przez przełożonych i w 1978 r. został zastępcą ordynatora chirurgii, a od 18 października 1989 r. ordynatorem oddziału ortopedii i traumatologii, który stworzył od podstaw. Za jego ordynatury na oddziale zostały wprowadzone nowe techniki operacyjne: protezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego, leczone były różne urazy, w tym przeprowadzono udaną
operację replantacji ręki z częścią przedramienia oraz operacje przetok tętniczo-żylnych do dializ pozaustrojowych. Był organizatorem licznych zjazdów PTO i TR dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Na jego oddziale wyspecjalizowało się 11 lekarzy ortopedów, a nadal kształcą się lekarze rezydenci. Na stanowisku ordynatora pracował do przejścia na emeryturę w lipcu 2016 r., ale nadal dzieli się swoją wiedzą z pacjentami i kolegami w niepełnym wymiarze godzin.

Oddzielnym etapem jego pracy zawodowej był okres, kiedy pełnił funkcję dyrektora szpitala – od 1981 r. do 1989 r. W tym czasie, dzięki jego staraniom został otworzony nowy szpital w Janowie Lubelskim przy ul. J. Zamoyskiego. Podczas pełnienia funkcji dyrektora został utworzony w szpitalu ośrodek dializ pozaustrojowych, oddział ortopedii i traumatologii oraz pododdział ortopedii dziecięcej z ośrodkiem hipoterapii. Powstały również tak potrzebne warsztaty ortopedyczne, pracownia produkcji płynów infuzyjnych oraz laboratorium diagnostyki prątka gruźlicy. Jako dyrektor szpitala powołał do życia Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i współtworzył żłobek. W maju 1985 r. był organizatorem w Janowie Lubelskim Międzynarodowego Sympozjum Medycyny Sportowej przy licznym udziale lekarzy z Polski oraz z zagranicy – m. in. z Japonii, Turcji, Bułgarii.

Doktor Kalita przez swoje koleżanki i kolegów był wybierany na delegata na okręgowe zjazdy lekarzy. W pięknym zawodzie lekarza ma rodzinnych następców: syn – Michał – jest lekarzem specjalistą ortopedii i traumatologii, córka – Maria Borowska i synowa – Joanna są lekarkami dentystkami.

Krzysztof Kalita jest wielkim miłośnikiem muzyki, gra na saksofonie i akordeonie, opiekuje się szkolną orkiestrą w Wierzchowiskach, a w majowe poranki od wielu lat gra na organach pieśni maryjne w kościele w Janowie Lubelskim. Laureat to nie tylko lubiany i ceniony kolega, ale także urodzony gawędziarz. Jako popularyzator wiedzy medycznej spotyka się z młodzieżą w szkołach, zachęcając ją do oddawania krwi, opowiada o pięknym zawodzie lekarza, a także prowadzi zajęcia dla słuchaczy Studium Medycznego w Janowie Lubelskim.

Jerzy Jakubowicz