I Konferencja Nowości w Okulistyce

Opublikowano: 27 lutego, 2017Wydanie: Medicus (2017) 03/20172,5 min. czytania

Od czasów prof. Tadeusza Krwawicza, światowej sławy polskiego okulisty, okulistyka lubelska cieszy się zasłużoną międzynarodową renomą. Ten wysoki poziom diagnostyki, terapii oraz dydaktyki kontynuują wszystkie trzy kliniki okulistyczne ośrodka lubelskiego, kierowane przez Jerzego Mackiewicza, prof. Roberta Rejdaka oraz prof. Tomasza Żarnowskiego, który jednocześnie pełni obowiązki konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki.

Od lewej prof. Robert Rejdak, Ioannis Mallias

Od lewej
prof. Robert Rejdak, Ioannis Mallias

I Konferencja Nowości w Okulistyce została zorganizowana przez prof. Roberta Rejdaka, kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej Oka, w dniach 27-28 stycznia 2017 r. w Lublinie. Była ona zjazdem naukowym adresowanym do okulistów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie okulistyki (rezydentów) z całej Polski. Wykłady i szkolenia w trakcie konferencji dotyczyły najbardziej aktualnych tematów okulistycznych takich jak m.in. szkolenie z zakresu kwalifikacji i techniki operacyjnej wszczepiania soczewki plamkowej Schariotha. Ogromną zaletą konferencji był praktyczny charakter zjazdu. Wykładowcy z Polski oraz wielu zagranicznych ośrodków – Niemiec, Grecji, USA, Indii,  przedstawili aktualne strategie postępowania w wielu istotnych okulistycznych jednostkach chorobowych.
Okuliści będący największymi autorytetami w Polsce i na świecie podzielili się swoimi obserwacjami na temat obecnych trendów leczenia AMD, odwarstwienia siatkówki, chirurgii siatkówki, leczenia zeza, jaskry, retinopatii nadciśnieniowej, zapalenia błony naczyniowej i wielu innych. I Konferencja Nowości w Okulistyce uczyniła z Lublina na kilka zimowych dni stycznia 2017 r. światowe centrum okulistyczne.

Wśród licznych gości i wykładowców był m.in. Ioannis Mallias z Grecji, jeden z uczniów prof. Roberta Rejdaka. I. Mallias specjalizował się w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu w Atenach, a w latach 2002–2003 był na stażu z okulistyki w Columbia University w Nowym Jorku. Od 2010 r. jest dyrektorem naukowym Kliniki Eye Mediterraneo Hospital, autorem lub współautorem wielu prac naukowych, a także członkiem licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Od ponad roku Mallias jest częstym gościem Kliniki Okulistyki Ogólnej w Lublinie, w której pod okiem prof. Roberta Rejdaka pogłębia swoje umiejętności z zakresu chirurgii witreoretinalnej. W czasie każdej wizyty w Lublinie prowadzi również cykl wykładów z zakresu swoich zainteresowań okulistycznych dla lekarzy lubelskich klinik okulistycznych. Zapytałem naszego greckiego gościa o wrażenia z naszej lubelskiej okulistyki. – Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Lublina, byłem zaskoczony znakomitym wyposażeniem okulistycznego bloku operacyjnego, wysokiej jakości sprzętem do operacji okulistycznych oraz światowym poziomem doświadczenia i umiejętności operacyjnych zespołu prof. R. Rejdaka. Podziwiałem wprawę w chirurgii gałki ocznej nie tylko Pana Profesora, ale także Haszcza, Nowomiejskiej, Pietraś i Chorągiewicza. Duże wrażenie wywarła na mnie również świetna znajomość języka angielskiego przez wszystkich lekarzy. Bardzo mi się u was podoba. Lublin jest cichym i miłym miastem, pełnym życzliwych ludzi. Pogoda jest oczywiście lepsza w Grecji.

Jerzy Jakubowicz