Grażyna Mardarowicz (1951-2016)

Opublikowano: 27 lutego, 2017Wydanie: Medicus (2017) 03/20171 min. czytania

 

mardarowiczGrażyna Mardarowicz z domu Rejmak urodziła się Kielcach. Na studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej przyjechała do Lublina. Studia w latach 1969-1975 zakończyła odebraniem dyplomu z wyróżnieniem. Od III roku studiów – jako członek Studenckiego Koła Naukowego – związana była Kliniką Chorób Wewnętrznych PSK1 w Lublinie. Tam zrealizowała kolejne specjalizacje: w zakresie chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Tam też uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych (1982). Pracowała jako asystent a później jako adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, a od 1987 – Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Instytutu Chorób Wewnętrznych, pełniąc w latach 1993-2006 obowiązki zastępcy kierownika. W 2010 roku przeszła na emeryturę. Zmarła w październiku 2016 roku. Została pochowana w grobowcu rodzinnym Rejmaków w Motyczu koło Lublina.

Dla nas studiujących razem z Nią przez 6 lat w jednej grupie studenckiej (której była starościną), Grażyna pozostanie we wdzięcznych wspomnieniach jako bardzo bliska koleżanka – mądra, utalentowana, piękna i nietuzinkowa…

Koleżanki z grupy 18b