Oddamy Ci 70 proc. składki

Opublikowano: 28 stycznia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 01-02/20161,9 min. czytania

 

Lubelska Izba Lekarska zwróci lekarzom część składki ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej niezależnie od tego, jakiego wybiorą ubezpieczyciela. Ale tylko tym, którzy regularnie opłacają składki członkowskie i nie zalegają z ich spłatą.

W grudniu ub. roku Okręgowa Rada Lekarska podjęła decyzję o dofinansowaniu ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej na rok 2016 poprzez zwrot części składki ubezpieczeniowej. Dofinansowanie obejmuje zarówno obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej, jak i dobrowolne ubezpieczenia OC lekarzy nieprowadzących działalności gospodarczej.

Każdy lekarz i lekarz dentysta ma prawo ubiegać się o zwrot składki na ubezpieczenia obowiązkowe w wysokości 70 proc. kwoty wynikającej ze stawek wynegocjowanych przez LIL w ramach umowy w tym zakresie ze STU Ergo Hestia SA, a zróżnicowanych według trzech grup ryzyka:

–   w I grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 100 złotych – należny zwrot: 70 zł/rok,

–   w II grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 200 złotych – należny zwrot: 140 zł/rok,

–   w III grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 400 złotych – należny zwrot: 280 zł/rok.

Wysokość kwoty zwrotu składki na ubezpieczenia dobrowolne będzie odpowiadać wysokości kwoty zwrotu dla ubezpieczeń obowiązkowych:

–   w I grupie ryzyka – 70 zł/rok,

–   w II grupie ryzyka – 140 zł/rok,

–   w III grupie ryzyka – 280 zł/rok.

Prawo do zwrotu posiadają lekarze niezależnie od wyboru ubezpieczyciela, ale tylko według zasad i do wysokości stawek zwrotu opisanych powyżej.

Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego, obejmującego w sumie okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 2016 r., niezależnie od liczby i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest: opłacenie w całości składki za ubezpieczenie, brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego, złożenie odpowiedniego wniosku (dostępnego z witryny internetowej – www.oil.lublin.pl) wraz z dołączoną polisą ubezpieczeniową na rok 2016. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego zawartego przy udziale aplikacji na stronie www LIL zamiast polisy można dołączyć dowód wpłaty.         (ms)