Narodowy Fundusz Zdrowia informuje

Opublikowano: 28 stycznia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 01-02/20161,6 min. czytania

 

Centrala NFZ, za pośrednictwem oddziałów wojewódzkich, przekazała informacje dla lekarzy, którzy nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego i nie posiadają umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki oraz wyroby medyczne refundowane. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (DzU 2015 r. poz. 1991) zmianie uległa definicja osoby uprawnionej do wystawiania recept na leki oraz wyroby medyczne. Takimi osobami obecnie są osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów są uprawnione do wystawiania recept na leki refundowane. Ww. ustawa zniosła również obowiązek zawierania przez fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Zawarte dotychczas przez lekarzy umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. Lekarze posiadający umowy na recepty w gabinetach prywatnych i na recepty „pro auctore” i „pro familiae” zachowają te uprawnienia nawet po wygaśnięciu ww. umów.

Obowiązek nadawania numerów dla recept refundowanych w formie papierowej spoczywa na dyrektorach oddziałów wojewódzkich NFZ. Pobieranie numerów recept przez osoby upoważnione jest po uzyskaniu dostępu do portalu NFZ i posiadanie uprawnienia do pobierania numerów recept. Dostęp do portalu umożliwia również wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie upoważnienia do korzystania z usług eWUŚ.

Lekarze, którzy będą chcieli otworzyć gabinety prywatne lub wystawiać recepty „pro auctore” i „pro familiae” będą musieli wypełnić odpowiedni wniosek i wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Lublinie (ul. Szkolna 16, kancelaria,
81 53-10-500 do 502 lub ul. Koryznowej 2D, pok. 42, 81 53-10-509), a także w Delegaturach NFZ: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Szczegółowe informacje, jakie będą wymagane dokumenty do wniosku, można uzyskać na stronie internetowej Oddziału NFZ w Lublinie.                                               (jj)