Nowelizacja listy refundacyjnej – styczeń 2016 r.

Opublikowano: 28 stycznia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 01-02/20161,6 min. czytania

W zakresie listy aptecznej dodano 49 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych. Do listy dodano lek zawierający budezonid, który będzie dostępny z odpłatnością ryczałtową dla pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii znalazły się następujące substancje czynne: mitoxantron – stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego; deferazyroks – ułatwia wydalanie żelaza; lioprost – stosowany w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego; turoctocog alfa – zapobiegający krwawieniom u pacjentów z hemofilią; variconazol – lek przeciwgrzybiczy.

Pod koniec roku alarmowano, że od stycznia 2016 r. znacznie wzrosną ceny leków immunosupresyjnych – prograf-tacrolimus (z 3,20 zł do 159 zł) i przeciwwirusowych (valcyt z 3,20 zł do 1417 zł). To leki niezbędne dla około 9 tys. pacjentów po przeszczepach. Na zwołanej konferencji prasowej w dniu 28 grudnia 2015 r. min. Konstanty Radziwiłł zapewnił, że pacjenci mogą się czuć bezpieczni, bo będą leki tanie: „Nie ma się czego bać, bo sytuacja jest pod kontrolą” – zapewniał. W nowym wykazie są leki generyczne, zawierające te same substancje czynne, w tych samych dawkach, którymi pacjenci byli leczeni dotychczas. Resort wyjaśnił, że chodzi o ceglar, lek zawierający substancję czynną walganocyklovir oraz envarsus, lek zawierający substancję czynną takrolimus. Odpowiadający w MZ za politykę lekową wiceminister Krzysztof Łanda przekonywał, że skuteczność tych generyków jest identyczna, zarówno jeżeli chodzi o efekty zdrowotne, jak i profil bezpieczeństwa. Badania kliniczne potwierdzają równoważność kliniczną – zapewnił Łanda, a dopłaty wzrosną z 3,20 zł do 10,86 zł, a drugiego specyfiku do 19,37 zł. Jednak pewne obawy wśród zainteresowanych pozostają, bo transplantolodzy mówią, że gwałtowne zmienianie terapii w jej trakcie jest niewskazane. Od lat wiadomo, że pacjenci wolą oryginały, ale w tym przypadku trzeba płacić za samą nazwę.        (jj)