Życzenia – Ks. Wojciech Iwanicki, duszpasterz służby zdrowia.

Opublikowano: 18 grudnia, 2018Wydanie: Medicus (2018) 12/20180,9 min. czytania

Szanowni Państwo!
Już wkrótce będziemy obchodzili Święta Narodzenia Pańskiego. Tajemnica „Słowa, które stało się Ciałem” jest afirmacją człowieczeństwa, jego powołania do zwycięstwa. Patrząc na żłóbek Jezusa, każdy powinien uświadomić sobie, że jest on wezwaniem do szukania dróg ku pełni tego człowieczeństwa. Przyjście na świat Boga jest wezwaniem do stawania się bardziej człowiekiem, gdyż w świetle tajemnicy wcielenia w żłóbku odnajdujemy swoją wielką godność. Święty Leon wzywał: „Poznaj swą godność chrześcijaninie, stałeś się uczestnikiem Boskiej natury”. W obliczu narodzenia Bożej Dzieciny potrzeba weryfikacji swoich wyborów. Wszystko, co upokarza, co stoi w sprzeczności z zasadami, które przekazał Bóg-człowiek, musi być zlikwidowane. Ponadto poprzez tajemnicę wcielenia płynie prawda o wierności Boga, który kocha i daje nadzieję. Dlatego też święta Bożego Narodzenia posiadają tak ogromny ładunek radości i pokoju.
Niech przychodzący do nas Jezus napełnia wszystkich Państwa radością, pokojem i wszelkimi łaskami.
Ks. Wojciech Iwanicki
duszpasterz służby zdrowia
Lublin 2018