Skierowania elektroniczne pilotażowo

Opublikowano: 18 grudnia, 2018Wydanie: Medicus (2018) 12/20181,4 min. czytania

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że z dniem 16 października 2018 r. rozpoczął się pilotaż elektronicznego skierowania do lekarza. E-skierowanie ma zlikwidować listy pacjentów wprowadzonych do kolejki poza listą oczekujących. Pilotaż rozpocznie się w Warszawie od medycyny sportowej i tomografii komputerowej oraz w Polanicy Zdroju, gdzie stopniowo będzie wdrażany w pełnym zakresie. Na etapie pilotażu realizacja stołecznych e-skierowań będzie możliwa jedynie w Warszawie, a wydanych w Polanicy na obszarze tego miasta. Całościowe rozwiązanie e-skierowań ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. na terenie całego kraju. Jednak już od stycznia 2019 r. e-skierowania będą realizowane na coraz większą skalę. Jak na razie e-skierowania będzie mógł wystawiać tylko lekarz. Pacjent otrzyma e-skierowanie w wybranej przez siebie postaci: SMS, e-mail, lub papierowej, w zależności
od posiadanych możliwości. Po otrzymaniu numeru PIN lub kodu kreskowego, pacjent sam wybierze placówkę, w której ma być leczony.
Obecnie w systemie funkcjonują trzy harmonogramy przyjęć: pacjenci pierwszorazowi, nagłe przyjęcia oraz na kontynuację leczenia. Według resortu zdrowia, e-skierowania mają pomóc pacjentowi:
1) tego skierowania nie można zgubić,
2) pacjent będzie się mógł zarejestrować na odległość drogą elektroniczną,
3) druki skierowań będą czytelne.
Jednocześnie ministerstwo liczy na to, że pacjent nie będzie się mógł zarejestrować w kilku placówkach z powodu tej samej jednostki chorobowej. Jeżeli tak będzie to dzięki temu, z powodów technicznych, kolejki oczekujących pacjentów mogą ulec pewnemu skróceniu. Czy tak będzie, to dopiero przyszłość pokaże.
Jerzy Jakubowicz