Nowelizacja listy leków refundowanych – listopad 2016 r.

Opublikowano: 12 grudnia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 12/20161,5 min. czytania

Jerzy Jakubowicz

Od 1 stycznia 2017 r. nowelizacje list refundowanych będą się odbywały co 3 miesiące. W porównaniu z listą wrześniową obecnie dodano 131 produktów leczniczych, a dla 67 produktów dodano wskazanie off-label, czyli poza zarejestrowanym wskazaniem. W obwieszczeniu listopadowym nie znalazły się 22 produkty lecznicze dotychczas refundowane.

W ramach listy aptecznej refundacją objęto m. in. daivobet – żel stosowany u dorosłych w leczeniu łuszczycy skóry głowy oraz łuszczycy plackowatej. Refundowany jest także adenuric – stosowany w określonych przypadkach leczenia przewlekłej hiperurykemii u dorosłych. Do wykazu trafiły też: diacomit – stosowany u części pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt oraz valdoxan, stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu, lęku lub anhedonii.

W ramach katalogu chemioterapii refundacją w nowym wskazaniu off-label objęto lek erwinase, w określonych przypadkach leczenia pacjentów poniżej 18 roku życia, z chłoniakami limfoblastycznymi T-komórkowymii preB-komórkowymi.

W ramach programów lekowych, refundacją objęto torisel – stosowany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowo-komórkowego i xalkori – w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca.

Ukazał się także drugi wykaz leków dla seniorów 75+. Leki z tej listy seniorzy mogą otrzymać bezpłatnie, ale tylko pod warunkiem, że zostały one przepisane we wskazaniach objętych refundacją. Leki, które zostały dopisane, nie są nowe, bo zmiany polegają na dodaniu tych samych produktów, tylko w innych dawkach lub opakowaniach. Na liście jest zaledwie kilka leków nowych, jak zahron (obniża poziom cholesterolu), damloc i awalten (nadciśnienie tętnicze), benodil (przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Jerzy Jakubowicz