Medyczne Gaudeamus

Opublikowano: 31 października, 2015Wydanie: Medicus (2015) 11/20152,4 min. czytania

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczął nowy rok akademicki 2015/2016. Na czterech wydziałach i 15 kierunkach studiów kształcić się będzie 6 700 studentów.

Na pierwszym roku naukę rozpocznie aż 1 735 studentów (w tej grupie jest 235 studentów cudzoziemców). W tym roku uczelnia przeżyła prawdziwy szturm: aż 17 osób walczyło o indeks na Wydziale Lekarskim i aż 27 na stomatologii.

– Jesteśmy uczelnią, której największym kapitałem są ludzie – podkreślał w czasie inauguracji rektor uczelni prof. Andrzej Drop dodając, że w 2015 roku uniwersytet obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia a także jubileusz 20-lecia kształcenia anglojęzycznego studentów w AM/UM.

Uniwersytet Medyczny jest uczelnią pełnoprofilową, która zatrudnia 2 121 osób, w tej liczbie jest 1 241 nauczycieli akademickich. Uczelnia ma 118 profesorów tytularnych oraz 140 osób na stanowisku profesora.

– Kształcimy dziś na czterech wydziałach i piętnastu kierunkach 6 700 studentów, 5 000 na studiach stacjonarnych i 1 700 osób na studiach niestacjonarnych, w tej liczbie jest 1 300-osobowa grupa studentów anglojęzycznych, pochodzących z 53 państw świata – informuje rzecznik UM Włodzimierz Matysiak. – Ogółem, w tegorocznej rekrutacji starało się o przyjęcie na studia w UM prawie 11 tysięcy osób! (10 911 kandydatów). W programie edukacyjnym znalazły się nowości: biomedycyna (studia I stopnia, czyli licencjat), higiena stomatologiczna (studia I stopnia, czyli licencjat) oraz elektroradiologia (studia II stopnia, czyli magisterskie).

Uroczystość inauguracji odbyła się w auli Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4. Wykład inauguracyjny pt. „Innowacyjne projektowanie leków – czy stać nas na polski oryginalny lek?” wygłosił prof. Dariusz Matosiuk, prorektor ds. nauki.

– Warto podkreślić, że dobiegła końca realizacja dwóch projektów unijnych, mających ogromne znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości uczelni. Chodzi o Ośrodek Medycyny Doświadczalnej, który zapewni doskonałą, wszechstronnie wyposażoną bazę naukowo-badawczą. Dostępność do certyfikowanego ośrodka medycyny doświadczalnej, wyposażonego w sale operacyjne dla małych i dużych zwierząt, posiadającego pomieszczenie do przeprowadzania badań MR i spełniającego wysokie normy Unii Europejskiej, jest kluczowa dla prowadzonych badań in vivo – podkreślał rektor Drop. – Zakładam, że działalność ośrodka przełoży się na bardziej dynamiczny rozwój nauki oraz zwiększy intensywność współpracy z ośrodkami zarówno naukowo-badawczymi, jak i produkcyjno-przemysłowymi z naszego, jak też innych regionów. Niezwykle cieszy nas też rozbudowa i modernizacja Collegium Pathologicum, obejmująca adaptację oraz doposażenie w sprzęt badawczy. Pozwoli to na dostosowanie do wymagań europejskich jedynej w regionie infrastruktury badawczej, niezbędnej do prowadzenia badań z zakresu patofizjologii, patomorfologii, medycyny sądowej. W ramach projektu zmodernizowano 13 laboratoriów, 55 pracowni, powstaną 4 nowe pracownie, które będą wyposażone w aparaturę do realizacji innowacyjnych badań. W sierpniu rozpoczęła się też budowa Zintegrowanego Centrum Symulacji Medycznej.