Nowelizacja listy leków refundowanych – maj 2018 r.

Opublikowano: 2 czerwca, 2018Wydanie: Medicus (2018) 06-07/20183,2 min. czytania

Nowe obwieszczenie refundacyjne, obowiązujące od 1 maja 2018 r., przynosi dobre wiadomości dla pacjentów cierpiących na nowotwór złośliwy płuca, bo otrzymają dostęp do innowacyjnych opcji terapeutycznych z katalogu immunoterapii, obejmujących substancje czynne niwolumab oraz pembrolizumab. W zakresie schorzeń onkologicznych, nowe obwieszczenie wprowadza również nowoczesne technologie lekowe do istniejącego programu leczenia raka nerki, w którym dodane zostały dwie substancje czynne – niwolumab oraz cabozantynib. Rozszerzenie programu lekowego pozwoli na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zmniejszenie ryzyka zgonu pacjentów. Niwolumab został także objęty refundacją w ramach programu leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina.

Nowe obwieszczenie refundacyjne zawiera następujące zmiany.

 

  1. Zmiany na liście aptecznej

 

Candezek combi (candesartanum cilexetili + Amlodipinum) osiem prezentacji tego leku zostało objętych refundacją we wskazaniu: leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach.

 

  1. Zmiany w programach lekowych

 

Cabometyx (cabozantinibum) został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki jako kolejna opcja terapeutyczna”;

Opdivo (niwolumab) zostało objęte refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki jako kolejna opcja terapeutyczna”;

Opdivo (niwolumab) zostało objęte refundacją w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym, w ramach drugiej linii leczenia, w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”;

Keytruda (pembrolizumab) została objęta refundacją w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w ramach pierwszej linii leczenia, w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”;

Opdivo (niwolumab) zostało objęte refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina”;

Entyvio (wedolizumab) zostało objęte refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)”;

Dacepton (apomorphini hydrochloridum hemihydricum) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona”;

Signifor (pasireotidum) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie akromegalii pasyreotydem”.

 

III. Chemioterapia niestandardowa

 

Od 1 kwietnia 2018 r. zapewniona została kontynuacja terapii wszystkich pacjentów leczonych dotychczas w ramach chemioterapii niestandardowej, której finansowanie zakończyło się z dniem 31 marca br. Dalsze leczenie pacjentów zostało zagwarantowane głównie poprzez wprowadzenie zmian w opisach wybranych programów lekowych.

 

  1. Zmiany na liście „75+”

 

Na liście tej od 1 maja 2018 r. w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znajdą się leki, które będą miały istotny wpływ na leczenie tej grupy pacjentów:

Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego – gentamycyna.

Leki przeciwzapalne działające na jelita – mesalazyna i sulfasalazyna, w tym mesalazyna do stosowania doodbytniczego.

Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – inne immunosupresanty, w tym metotreksat do stosowania podskórnego.

Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – leflunomid.

Leki przeciwmalaryczne – chlorochina – choroby z autoagresji.

Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – gabapentyna.

Opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon.

Leki działające na układ nerwowy – pregabalina.

Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim i długim działaniu (jednoskładnikowe i złożone).

Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu – produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach.

Wziewne kortykosteroidy – produkty jednoskładnikowe – proszki i aerozole.

Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim i długim działaniu.

Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych – teofilina – postacie o przedłużonym uwalnianiu.

Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu.

Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych – clexane – w ściśle określonych wskazaniach refundacyjnych.

Hormony tarczycy – lewotyroksyna do stosowania doustnego.

Hormony trzustki – glukagon.

 

Jerzy Jakubowicz