20-lecie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Opublikowano: 29 czerwca, 2017Wydanie: Medicus (2017) 06-07/20172,1 min. czytania

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie w maju obchodził jubileusz swego 20-lecia. Szpital jest wielkim i jedynym spadkobiercą tradycji lecznictwa pediatrycznego na terenie województwa lubelskiego, gdzie przed stu sześciu laty powstał pierwszy szpital, który zajmował się diagnostyką i leczeniem chorób dzieci. Jego fundatorami byli lubelscy przemysłowcy, bracia August i Julian Vetterowie. Aż do1997 r. siedziba szpitala znajdowała się przy ul. Staszica 11. Na przestrzeni tego czasu szpital wychował całe rzesze wybitnych pediatrów i uczonych w zakresie chorób wieku rozwojowego.

Po wielu latach starań prof. Antoniego Gębali i po 11 latach budowy minister zdrowia otworzył 8 marca 1991 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie. Obecnie szpital ma 411 łóżek, zgromadzonych w 19 klinikach i oddziałach, rocznie leczy się w nim 31 tys. małych pacjentów. W 23 poradniach polikliniki udziela się ponad 75 tys. porad, a w bloku operacyjnym wykonywanych jest ok. 6 tys. zabiegów. W latach 2011-2015 w szpitalu udzielono świadczeń zdrowotnych pacjentom z 49 krajów.

W przedmowie do okolicznościowego albumu, rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Andrzej Drop napisał m. in.: „Uniwersytecki Szpital Dziecięcy to największa lecznica pediatryczna w makroregionie, jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju. Kierowany sprawnie przez dyrektora dr. n. med. Jerzego Szareckiego i kompetentny
zespół kadry zarządzającej, należy do ścisłej czołówki najlepszych jednostek ochrony zdrowia w Polsce. Szpital jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, kilku o randze międzynarodowej, legitymuje się wszelkimi możliwymi certyfikatami”. Władze regionu lubelskiego doceniły
wysoką rangę społeczną Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, przyznając mu w 2017 r. zaszczytny tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego.

Uroczystą galę jubileuszową w dniu 26 maja 2017 r. otworzył występ powitalny małych pacjentów, którzy w szpitalu nie tylko są leczeni, ale także uczą się w Zespole Szkół Przyszpitalnych. W czasie gali pracownicy i współpracownicy USD otrzymali łącznie 94 medale, odznaczenia i dyplomy przyznane przez prezydenta RP (18 medali za długoletnią pracę – wręczał wojewoda Przemysław Czarnek), marszałka województwa – Sławomira Sosnowskiego, prezydenta Lublina – dr. Krzysztofa Żuka, rektora Uniwersytetu Medycznego – prof. dr. Andrzeja Dropa. Wśród odznaczonych nie zabrakło przedstawicieli aktualnych władz samorządu lekarskiego: prof. Ewa Tuszkiewicz-Misztal, w latach 1998-2009 kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, obecnie członek Prezydium ORL, otrzymała Medal 700-lecia Miasta Lublina i dr Leszek Buk – zastępca przewodniczącego Rady Społecznej USD obecnej kadencji, wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Jerzy Jakubowicz