Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

Opublikowano: 29 czerwca, 2017Wydanie: Medicus (2017) 06-07/20171,2 min. czytania

Obwieszczenie/informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o wyznaczeniu kolejnego terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej wyznacza kolejny termin zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji do dnia 17 lipca 2017 r.

 

Druk wniosku jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej (www.oil.lublin.pl) w zakładce „Komisja Wyborcza”, a także publikujemy go na stronie obok.

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby
Lekarskiej lub drogą pocztową.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 lipca 2017 r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

10-05-2017-cmyk

Przypominam, że zgłoszenie kandydata na delegata może dotyczyć członka swojego rejonu wyborczego, przy czym zgodnie z obecną ordynacją wyborczą można zgłosić również samego siebie.

Przewodnicząca OKW

Maria Dura