Diagnoza wstępna

Opublikowano: 27 czerwca, 2017Wydanie: Medicus (2017) 06-07/20173,7 min. czytania

Diagnoza wstępna

Janusz SpustekO zawodzie lekarza i lekarza dentysty można mówić i pisać bez końca. Szczególnie w kontekście wciąż nowych wyzwań i obowiązków, wynikających z dość dynamicznie zmieniającego się systemu i pojawiających się kolejnych pomysłów na tzw. uzdrawianie ochrony czy też służby zdrowia. Wystarczy zajrzeć na stronę internetową naszej Izby, gdzie w rubryce dotyczącej „nowego prawa” publikowane są na bieżąco akty prawne wprowadzające wciąż nowe regulacje, a wraz z nimi nowe obowiązki dla personelu medycznego, szczególnie obciążające nas, lekarzy. Na szczęście, przynajmniej na razie, pory roku następują po sobie w stałym, niezmienionym przez prawo porządku. Perspektywa zbliżającego się lata wprowadzać powinna każdego w dobry nastrój. Mając to na uwadze życzę wszystkim udanych wakacji, które pozwolą na pełną regenerację naszych zmęczonych pracą zawodową organizmów, nabrania sił w celu wyrobienia właściwego dystansu do wciąż zmieniającej się rzeczywistości, na którą nie zawsze możemy mieć wpływ. Będzie przerwa wakacyjna, ale już teraz przekazywane są mi pozytywne odczucia dotyczące organizowanych w Izbie konkursów poetyckich, plenerów fotograficznych czy „piątkowych wieczorów”. Czasami do tych piątków należałoby dopisać słowo „artystyczny”, gdyż tak mówią o nich słuchacze prezentowanej muzyki. Przychodzą nie tylko lekarze, ale zdarzają się osoby spoza środowiska medycznego. Ich opinia jest dla mnie szczególna i z taką zetknąłem się ostatnio. Usłyszałem, że relacja z pobytu w Kazachstanie była bardzo dobra i interesująca poprzez dobór zdjęć i relacje pokazujące przede wszystkim obyczaje i kulturę kraju. Zachęcam do zajrzenia na stronę internetową Izby, do zakładki Komisji Kultury i odwiedzenia nas na tych i na innych wydarzeniach kulturalnych. Zachęcam też do zainteresowania się działalnością innych komisji. Wydarzeń sportowych, które finansujemy lub dofinansowujemy jest dużo zaczynając od piłki, pływania, strzelectwa, golfa po imprezy rekreacyjne. Ostatni, czerwcowy pic-nic, również dla dzieci, odwiedziło najwięcej osób od kilku lat jego organizacji. Było najwięcej dzieci, a kolejka najbardziej odważnych do zjazdu na linie była chyba też najdłuższa. Taka frekwencja cieszy i przypominam, że po wakacjach będzie organizowany jesienny pic-nic, na który zapraszamy jeszcze więcej osób, a jego profil będziemy się starali ukształtować bardziej na odbiór duszy – występy. Wszystkich serdecznie zapraszamy, licząc na jeszcze większą frekwencję. Możliwości korzystania z propozycji Izby jest wiele, jednak martwi ich niepełne wykorzystywanie w stosunku do możliwości Izby. Na przykład, że spadło zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach organizowanych w delegaturach. Martwi, że nie są wydawane pieniądze w Izbie na potrzeby lekarzy w ilości, jaką mamy możliwość wydać i jaką założyliśmy na ten cel. Finansujemy np. w 90 proc. zwrot składki ubezpieczenia obowiązkowego dla lekarzy prowadzących gabinety prywatne lub ubezpieczenia dobrowolnego. Nie wiem, jak wytłumaczyć, że zbliża się połowa roku, a na ok. 5 tys. zarejestrowanych w Izbie gabinetów prywatnych i prywatnej praktyki zawodowej, wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej złożyły 1264 osoby. Zbyt mało lekarzy korzysta też ze zwrotu 70 proc. kosztów opłat za zjazdy i konferencje. Piszę o tym, bo niedawno, gdy powiedziałem do kolegi, że nie musi rozglądać się za firmą, która sfinansuje mu udział w konferencji, bo Izba niemal w całości zwróci mu pieniądze – był zdziwiony. Pracujemy zawodowo w różnych miejscach, ale też wielu z nas prowadzi działalność społeczną. W mojej Spółdzielni Mieszkaniowej, na każdym posiedzeniu Rady Osiedla (której jestem członkiem) analizowane są zaległości czynszowe. W wielu przypadkach są to sytuacje bardzo trudne. Przed wieloma miesiącami zgłosiłem potrzebę informacji dotyczących zaległości czynszowych lekarzy. Chcielibyśmy do nich dotrzeć z ofertą pomocy w uregulowaniu ich zaległości płatniczych. Apeluję do wszystkich, w innych spółdzielniach mieszkaniowych w Lublinie i w województwie o zgłaszanie informacji w tym zakresie, ponieważ mogą one spowodować udzielenie pomocy lekarzom w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Do tego służy specjalny fundusz. Jeszcze raz życzę przepięknych wakacji i udanych urlopów.

Janusz Spustek