W szpitalu, ale jak w domu

Opublikowano: 24 maja, 2017Wydanie: Medicus (2017) 05/20174,1 min. czytania

Ruszył „Domowy Szpital”

W Białej Podlaskiej w ostatnich dniach kwietnia br. ruszył pierwszy w Polsce Ośrodek Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej pod nazwą „Domowy Szpital”.

Pacjenci znajdą tu zupełnie nowatorskie podejście do opieki i leczenia

– Nazwa naszego projektu „Domowy Szpital”, ma podwójne znaczenie. Pierwsze to takie, że oprócz fachowej opieki medycznej nasi pacjenci znajdą u nas warunki zbliżone do warunków domowych. Drugie znaczenie polega na objęciu pacjentów opieką medyczną w ich domach – mówi Danuta Matwiejczuk, kierowniczka Zespołu Opieki Medycznej „Domowy Szpital”.

szpit-domowy1-cmyk szpita-domowy2-cmykDzisiaj do około trzydziestu pacjentów, a docelowo do około stu, dojadą ze szpitala specjaliści. W ramach opieki hospicyjnej dotrze lekarz i pielęgniarka, również fizjoterapeuta, osoby zajmujące się tlenoterapią w domu pacjenta, wentylacją mechaniczną. Zakupiliśmy już odpowiednią flotę samochodów. Co ważne, rodzina pacjenta i on sam, będą mogli skontaktować się przez całą dobę z centralą medyczną w „Domowym Szpitalu”. Zadać pytanie, poprosić o poradę i pomoc. W perspektywie kilku miesięcy planujemy uruchomić teleopiekę nad pacjentem w jego domu, aby ważne parametry medyczne docierały do naszej centrali. W sytuacji, kiedy możliwości opiekuńcze rodziny będą niewystarczające, przewieziemy pacjenta własnym ambulansem na miejsce opieki stacjonarnej – wyjaśnia Matwiejczuk.

Pacjenci oprócz standardowych form opieki będą mieli do dyspozycji DDOM – Dzienny Dom Opieki Medycznej, czyli jedną z form opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie niewymagającymi całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Lubelszczyzna ma zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia medyczne adresowane do osób starszych i przewlekle chorych. – To inwestycja bardzo potrzebna w regionie. Według prognoz, już wkrótce w Polsce  mają być ponad 2 miliony osób starszych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. – Chodzi o poprawę jakości świadczonych usług medycznych
oraz zwiększenie troski nad osobami wymagającymi stałej opieki – tłumaczy Magdalena Us, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

W ramach nowej placówki powstało: hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, teleopieka, stacjonarna opieka długoterminowa, poradnia medycyny paliatywnej i poradnia geriatryczna oraz ośrodek wsparcia w postaci dziennego pobytu dla osób chorych i starszych. Koszty inwestycji wyniosły blisko 17 mln zł. Szpital pokrył je z własnego budżetu.

– Pierwszych pacjentów placówka przyjęła na przełomie kwietnia i maja – dodaje Magdalena Us. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą ludzie w podeszłym wieku, przewlekle i ciężko chorzy, wymagający opieki medycznej i pielęgnacji. Ale nie tylko. Pomoc znajdą tu także pacjenci przebywający w swoich domach, do których dotrą specjaliści ze szpitala. Będą to lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, osoby zajmujące się tlenoterapią.

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze od godz. 7.00 do 17.00. Pacjenci znajdą tu: opiekę pielęgniarską, w tym edukację pacjenta dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji, usprawnianie ruchowe, stymulację procesów poznawczych, terapię zajęciową, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, a także przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne). Nowością jest system teleopieki, dzięki któremu możliwe będzie stałe monitorowanie pacjenta w jego domu. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, niesprawnych, chorych i innych, pozostających samotnie w swoich domach.

– Dopełnieniem naszego projektu jest opieka wspierająca oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego. W wydzielonych pokojach pod nadzorem medycznym proponujemy opiekę nad osobami, które nie mogą pozostać same w domu, a najbliżsi muszą opuścić miejsce zamieszkania na jakiś czas. Muszą wyjechać w delegację, do sanatorium, sami leczą się lub po prostu muszą odpocząć. Ten zakres opieki jest odpłatny – wyjaśnia Danuta Matwiejczuk.

Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital” powstał na terenie tak zwanego „starego szpitala” w centrum Puław, gdzie przed laty funkcjonowały oddziały obserwacyjno- zakaźny i ftyzjopulmonologiczny. Niektóre elementy starego budynku zostały wchłonięte przez ten obiekt. Co ważne, z uwagi na zabytkowy charakter otoczenia, konieczny był stały nadzór konserwatora zabytków. – Sądzę, że wspólnie z projektantem, wykonawcą i konserwatorem zabytków osiągnęliśmy bardzo dobry efekt. Wielka w tym zasługa pracowników Działu Technicznego szpitala. Nasi inżynierowie byli inspektorami nadzoru i kierowali projektem – dodaje Us.

Inwestycja obejmuje 70 łóżek (sale 1-, 2- i 3-łóżkowe) w Zespole Opieki Paliatywnej i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, 15-20 miejsc pobytu dziennego w DDOM oraz siedem samochodów.

Anna Augustowska

Poniższy schemat przedstawia podstawowy zakres opieki, jaką otrzymają pacjenci w „Domowym Szpitalu”.