Zresetować pakiet

Opublikowano: 5 maja, 2015Wydanie: Medicus (2015) 05/2015Dział: 1 min. czytania

16 kwietnia prezes NRL Maciej Hamankiewicz złożył w Trybunale Konstytucyjnym skargę na pakiet onkologiczny i kolejkowy. Skarga ogranicza się do spraw lekarskich, bo tylko w tym zakresie może się wypowiadać samorząd lekarski. Jednocześnie NRL zwróciła się do rzecznika praw obywatelskich, by zaskarżył pakiet w imieniu pacjentów. Rada bowiem uważa, że zniesienie limitów tylko dla jednej grupy chorych, dyskryminuje pozostałych. Na etapie prac w parlamencie nad ustawą takie same wątpliwości wysuwali prawnicy sejmowi.

Władze koncentrują się wyłącznie na skróceniu terminów udzielania świadczeń, nie dbając o ich jakość, zniesienie limitów na badania jest pozorne, bo odbywa się kosztem innych chorych, a kompleksowość jest fikcją polegającą na zbieraniu pieczątek od różnych specjalistów.

„Doceniamy szczytne cele, jakie zakładano podczas tworzenia pakietu onkologicznego. Obiecywano zniesienie limitów oraz ułatwienie diagnostyki i leczenia chorych. Niestety, razem z pacjentami zauważamy, że nastąpiło utrzymanie limitów finansowania przy wielu chorobach nowotworowych lub wystąpiły utrudnienia tam, gdzie dotąd nie występowały. Zatrważające jest także to, że pakiet nie objął leczenia wielu często spotykanych nowotworów” – podkreślił Maciej Hamankiewicz.

ms