Klaster daje siłę

Opublikowano: 5 maja, 2015Wydanie: Medicus (2015) 05/20151,9 min. czytania

Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych to inicjatywa samorządu Lublina i Uniwersytetu Medycznego, której celem jest łączenie nauki i biznesu, wymiana doświadczeń oraz promocja lubelskich usług medycznych. Klaster skupia już ponad 50 podmiotów m.in. uczelnie, szpitale, jednostki naukowo-badawcze, prywatne podmioty lecznicze i SP ZOZ.

Jednostki te będą mogły teraz pomóc sobie w budowaniu sieci wzajemnych powiązań, wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do wsparcia rozwoju lokalnej branży medycznej i prozdrowotnej w Lublinie. – Będzie to przyczynek do rozwoju badań naukowych i ich komercjalizacji, a także rozwoju przedsiębiorczości i turystyki medycznej w mieście – mówiono w czasie inauguracji działalności,
w której uczestniczył m.in. rektor UM prof. Andrzej Drop.

Klaster objął już swoim patronatem i wspierał organizacyjnie inicjatywy takie jak szkolenie prowadzone w Lublinie dla medycznych zespołów wielodyscyplinarnych w zakresie rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Był również współorganizatorem konferencji naukowych a także został jednym z partnerów w międzynarodowym projekcie zgłoszonym w pierwszym konkursie w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR 2014-2020.

W grudniu ub.r. Lublin odwiedzili zagraniczni pośrednicy turystyki medycznej. W wizycie studyjnej wzięło udział blisko 20 osób z 7 krajów, w których prowadzona jest promocja polskiej turystyki w tej branży. Wizyta ta była szansą dla lubelskich placówek do nawiązania kontaktów biznesowych. W lutym br.
zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz klastrem w celu współpracy w zakresie budowania oferty turystyki medycznej i prozdrowotnej oraz prowadzenia jej spójnej promocji w kraju i za granicą. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślał, że: „Ochrona zdrowia i usługi medyczne to jedna z kluczowych branż gospodarki naszego miasta. Przy wsparciu samorządu zainicjowana platforma współpracy nauki i biznesu przyniesie oczekiwane rezultaty”. Promocja lubelskiej medycyny, przedsiębiorców z regionu oraz samego miasta i województwa będzie prowadzona za pomocą platformy internetowej dedykowanej usługom medycznym i prozdrowotnym, a także poprzez organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach i targach branżowych oraz publikację materiałów informacyjnych.

aa