Roboty w medycynie

Opublikowano: 5 maja, 2015Wydanie: Medicus (2015) 05/20152,1 min. czytania

Ponad 100 naukowców, konstruktorów, lekarzy i studentów z Lublina, Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Zabrza spotkało się 17 kwietnia na konferencji poświęconej zastosowaniom robotów we współczesnej medycynie.

W otwarciu konferencji pt. „Roboty medyczne i rehabilitacyjne” wziął udział prezes lubelskiego oddziału PAN prof. Tomasz Trojanowski.

Konferencja odbyła się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Jej organizatorami były Instytut Technologiczny Systemów Informacyjnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, Komisja Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa PAN Oddział Lublin oraz Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych.

Podczas obrad zaprezentowano najnowsze trendy w badaniach nad rozwojem robotyki medycznej i rehabilitacyjnej. Rozmawiano również na temat zmian, jakie robotyka medyczna może wprowadzić w służbie zdrowia, wpływając na skuteczniejszą i mniej inwazyjną terapię chorych oraz ich rehabilitację.

– Zachodzący ogromny postęp techniczny i technologiczny stawia przed naukowcami i inżynierami coraz to nowe i wyższe wymagania – mówi dr inż. Jarosław Zubrzycki z Instytutu Technologicznych Systemów Informacyjnych PL. – Osiągnięcia diagnostyczne i terapeutyczne lekarzy na całym świecie nierozerwalnie idą w parze ze zdobyczami nauk technicznych. Duża gama dostępnej we współczesnej medycynie aparatury diagnostycznej, rehabilitacyjnej i leczniczej to efekt ścisłej współpracy lekarzy i inżynierów.

serceJednym z prelegentów konferencji był prof. Romuald Będziński z Zakładu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący sekcji biomechaniki PAN, współtwórca m.in. sztucznej ręki oraz nawigacji komputerowej w chirurgii. Jego wystąpienie dotyczyło wspomagania komputerowego operacji.

Prof. Leszek Podsędkowski z Politechniki Łódzkiej, zajmujący się medycznymi zastosowaniami robotów, opowiadał o pracach nad stworzeniem polskiego telemanipulatora kardiochirurgicznego i jego intuicyjnego sterowania.

W spotkaniu uczestniczył też prof. Zbigniew Nawrat, pionier robotyki medycznej, który jest twórcą robota kardiochirurgicznego Robin Heart. To lekki robot toru wizyjnego do szerokiego zastosowania klinicznego. Może być wykorzystany we wszystkich typach operacji endoskopowych.

Natomiast inżynierowie Andrzej Michnik i Łukasz Juszyński przedstawili robota do rehabilitacji ręki ARM 100, wykonanego przez Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu. ARM 100 powstał, by wspomóc rehabilitację osób z niedowładami kończyn górnych po przebytych chorobach.

Inżynier Grzegorz Piątek jest natomiast konstruktorem urządzenia do rehabilitacji kończyn dolnych. PRODROBOT jest to urządzenie dedykowane dzieciom wymagającym długotrwałej rehabilitacji, wynikającej z różnego rodzaju chorób neurologicznych i genetycznych lub terapii stosowanej
pourazowo.

aa