Program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL

Opublikowano: 5 maja, 2015Wydanie: Medicus (2015) 05/20151,8 min. czytania

Komisja Rekreacji i Sportu

 

Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej współfinansuje program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL, na podstawie kart wystawianych przez Benefit Systems. Aby uzyskać kartę należy wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać (e-mailem, faksem lub pocztą) do Izby deklarację przystąpienia do programu Multi Sport oraz oświadczenie do PIT. Dotyczy to również osób, które otrzymały karty w programie pilotażowym i chcą nadal z nich korzystać.

Ceny udziału w programie uległy zmianie. Program oferuje 3 rodzaje kart:

* MultiActive – 8 wejść na obiekty w ciągu miesiąca – członek LIL płaci za kartę 35 zł miesięcznie (LIL dopłaca 30 zł), osoba towarzysząca 120 zł miesięcznie, dziecko do 15 roku życia 59 zł miesięcznie

* MultiSport Classic – jedno wejście na obiekty dziennie – członek LIL płaci za kartę 76 zł miesięcznie (LIL dopłaca 30 zł), osoba towarzysząca 160 zł miesięcznie, dziecko do 15 roku życia 67 zł miesięcznie

* MultiSport Plus – nielimitowana liczba wejść na obiekty – członek LIL płaci za kartę 95 zł miesięcznie (LIL dopłaca 30 zł), osoba towarzysząca 179 zł miesięcznie, dziecko do 15 roku życia 89 zł miesięcznie.

Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc. Wpłaty dotyczącej danego miesiąca należy dokonywać co najmniej 10 dni przed jego rozpoczęciem na indywidualne subkonto wskazane przez Benefit Systems. Dystrybucją kart zajmie się też Benefit Systems.

Oferta dotyczy wyłącznie członków LIL i tylko tych, którzy nie zalegają ze składkami. Liczba kart, którą możemy zaoferować w stosunku do programu pilotażowego wzrosła ponad 3-krotnie, ale jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Listę uczestników programu będzie weryfikować co miesiąc LIL.

Karty są imienne, nie można ich odstępować. Przystępując do programu akceptujecie Państwo regulamin, dostępny na stronach Benefit Systems.

Księgowość LIL, wystawi posiadaczom karty druki PIT.

 

Adres mailowy, na który można przesyłać
zeskanowaną deklarację:

komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl

Faks 81 53 60 469

Adres 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4,
prosimy o dopisanie na kopercie
„Karty Multi Sport”.

Lista dostępnych obiektów na stronie Benefit Systems: